Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Reportaje Stareţul Mănăstirii Brâncoveanu hirotonit Episcop
Stareţul Mănăstirii Brâncoveanu hirotonit Episcop Email
Marţi, 09 Iunie 2015 10:15

 

 

Părintele Arhimandrit Ilarion Urs a primit titulatura de ,,Făgărăşanul" Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus a dat mai duhovnici, Arsenie Boca, Teofil Părăianu, Nicolae Bălan, Antonie Plămădeală, Ilarion Făgărăşeanul Mitropoliţi şi episcopi ridicaţi de la ,,Perla Transilvaniei"

     Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus a găzduit duminică, 7 iunie, una dintre cele mai bogate şi mai solemne slujbe. Părintele Arhimandrit Ilarion Urs, stareţul mănăstirii, a fost hirotonit arhiereu chiar la altarul unde a slujit ca ieromonah 31 de ani. Folosind ritualul bizantin de la 1429 descris de arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului, noul episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului ales de Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a primit numele ,,Făgărăşanul". Primind această înaltă funcţie a înţeles, după cum se spune, cuvintele Mântuitorului adresate Apostolilor la Cina cea de taina: ,,Nu voi M-ati ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi" (Ioan XV, 16). A fost un eveniment unic, după cum a susţinut IPS Laurenţiu Streza, în istoria Mănăstirii Brâncoveanu. ,,Va înflori toată salba de mănăstiri din Ţara Făgăraşului prin grija noului episcop Ilarion Făgărăşanul" a adăugat Mitropolitul Laurenţiu. Au participat la acest eveniment ierarhi de la Sibiu, Deva, Oradea, Tulcea, Covasna, Craiova, Vîlcea, Alba, consilieri eparhiali, protopopi, preoţi, diaconi, oficiali de la Braşov, Sibiu, Bucureşti, ministrul Cultelor, autorităţi locale şi sute de credincioşi. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un mare sobor de ierarhi, condus de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu Streza. Mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost citit de Episcopul Ieronim Sinaitul.

Chemare la arhierie
 

     Această mare sărbătoare a început încă de sâmbăta seara, după vecernie, când a avut loc slujba de „Chemare la arhierie” a părintelui arhimandrit Ilarion Urs în prezenţa mai multor ierarhi ai Bisericii şi a ,,cercării" (examinării). Pentru părintele Ilarion Urs a urmat o noapte a privegherii. Duminică începînd cu ora 8.00 s-a săvîrşit Utrenia după care a început Liturghia Sfîntului Ioan Gură de Aur. În cadrul acesteia, în altar, s-a săvîrşit rugăciunea de consacrare şi punerea mîinilor peste capul candidatului, punctul central al tainei. După terminarea Liturghiei s-a ieşit în mijlocul bisericii unde era aşezat un covor pe care era reprezentat un vultur. Candidatul (ipopsifiu), părintele Ilarion, a stat iniţial pe coada vulturului ţinînd în mîini Sfînta Evanghelie, în care avea, dinainte scrisă, mărturisirea credinţei ortodoxe, pe care a făcut-o în trei etape poposind pe coada, pe mijlocul şi apoi pe capul vulturului. Un alt moment al tainei s-a petrecut în altar unde ipopsifiu a rămas singur aşteptînd în rugăciune apropierea Sfîntului Duh. Acolo a avut loc şi ritualul Sfintei Mese.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

,,Vrednic este?"
 

 

     A fost apoi condus de către arhierei în faţa uşilor împărăteşti, pe solee, iar arhiereul protos, IPS Laurenţiu, l-a arătat credincioşilor prezenţi în biserică zicînd: ,,Vrednic este?". A fost momentul în care i-au fost înmînate veşmintele arhiereşti. La intrarea cu Sfintele Daruri, a primit potirul de la arhimandrit, s-a cuminecat primul, apoi| i-a împărtăşit pe preoţi şi diaconi. Protosul care a oficiat hirotonia l-a îmbrăcat cu mantia roşie pe noul arhiereu ca simbol al sîngelui vărsat de Mântuitorul Iisus. Apoi l-a condus spre scaunul arhieresc şi i-a înmînat cârja arheierească: „Primeşte cârja aceasta, ca să păstoreşti turma lui Hristos cea încredinţată ţie şi celor ascultători să le fie toiag de sprijin şi întărire, iar celor neascultători şi nestatornici, toiag de deşteptare şi îndreptare". Mantia şi cîrja pastorală simbolizează deplina putere sacerdotală pe care a primit-o noul arhiereu Ilarion Făgărăşanul.

,,Mi-am închinat viaţa slujirii lui Dumnezeu"
 

     ,,Sfînta taină a hirotoniei este o mare responsabilitate. Este o mare bucurie pentru mine avînd binecuvîntarea lui Dumnezeu. Este duminica I după Rusalii, duminica tuturor sfinţilor, iar prezenţa Duhului Sfînt este pentru sfinţirea oamenilor cu harul lui Dumnezeu. La această mănăstire unde au fost mari duhovnici ca Arsenie Boca, Teofil Părăianu, Serafim Popescu, Nicolae Bălan, eu mi-am închinat viaţa slujirii lui Dumnezeu. Am răspuns cu ascultare în faţa Sfîntului Sinod şi astăzi am primit cu bucurie sfînta taină a hirotoniei întru episcop, darul pe care Dumnezeu l-a lăsat peste mine şi peste Mănăstirea Brâncoveanu. Cu recunoştinţă îmi îndrept mulţumirile faţă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, faţă de IPS Laurenţiu şi faţă de toţi cei prezenţi. Este o nouă etapă a slujirii mele" a spus PS Ilarion Făgărăşanul.

Ales de Sfîntul Sinod
 

     Stareţul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sîmbăta de Sus, Ilarion Urs, a fost ales în funcţia de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului şi a primit numele Ilarion Făgărăşanul. Sub preşedinţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel s-au desfăşurat miercuri, 3 iunie a.c., lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, reunit în şedinţă de lucru la Reşedinţa patriarhală. Pe ordinea de zi s-a aflat şi alegerea noului Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, funcţie rămasă vacantă după plecare episcopului Andrei la Covasna. ,,Pe 7 mai, ierarhii Mitropoliei Ardealului au desemnat prin vot secret doi candidaţi, unul am fost eu şi pe părintele arhimandrit Macarie Ţuţul, marele eclesiarh al Catedralei mitropolitane din Sibiu. Sfântul Sinod a ales dintre noi doi" a spus părintele arhimandrit Ilarion Urs, exarhul Arhiepiscopiei Sibiului şi stareţul Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. În urma votului secret din cele 40 de voturi exprimate, 25 au revenit părintelui stareţ Ilarion şi 15 voturi părintelui arhimandrit Macarie. ,,Nu mă aşteptam să fiu ales în această înaltă funcţie, dar nu pot să spun decît că este o bucurie şi o mulţumire în acelaşi timp că am fost inclus pe listă şi am fost votat. Părintele arhimandrit Macarie este mai tînăr cu 20 de ani, cu mai multă putere de muncă, a făcut cercetare, era potrivit pentru funcţia de episcop vicar. Îmi doresc să rămîn la Mănăstirea Brâncoveanu, iar PS Mitropolit Laurenţiu Streza a venit cu propunerea să fie o reşedinţă şi la Mănăstirea Brâncoveanu, iar ori de cîte ori este nevoie să fiu şi la Sibiu. Îmi doresc să-mi ţină Dumnezeu mintea şi sănătatea să pot continua munca în folosul enoriaşilor" a spus părintele episcop vicar Ilarion Făgărăşanul.
,,Locul este la Mitropolie, dar va avea o reşedinţă şi la Mănăstirea Brâncoveanu, deja este făcută. Şi eu am la Mănăstirea Brâncoveanu o reşedinţă. Ilarion Făgărăşanul va sta acolo unde trebuie şi cît trebuie" a spus IPS Laurenţiu Streza,

,,N-am mai văzut un astfel de ritual"

- ,,Îl cunosc pe părintele Ilarion din anii '80 cînd era călugăr la Mănăstirea Sâmbăta unde mergean foarte des cu familia la mătuşa mea, maica Teodora Buta, călugăriţă la această mănăstire unde este şi înmormîntată. Un om foarte deschis, simplu, un bun duhovnic care a ajutat foarte multă lume. Cu siguranţă această funcţie este meritată şi va rămîne acelaşi pentru oamenii din Ţara Făgăraşului" a spus Ştefan Botoran, paroh la Grid.
- ,,Am ţinut să vin la Mănăstirea Brâncoveanu pentru a participa la acest eveniment unic. A fost o slujbă deosebită, iar hirotonia părintelui stareţ Ilarion m-a impresionat. Este duhovnicul meu şi i-am simţit emoţiile. Nu pot decît să-l felicit" a spus Maria Iancu.
- ,,Nu am văzut niciodată un astfel de ritual. Este fastuos prin prezenţa feţelor bisericeşti. Chiar dacă a fost foarte cald în biserică, am reuşit să asist la întreg momentul acesta deosebit" a spus Gheorghe Ivaşcu.
- ,,Cred că alegerea părintelui stareţ Ilarion în această funcţie este un avantaj pentru credincioşii din Ţara Făgăraşului. Mănăstirea Brâncoveanu este centrul spiritual al Transilvaniei, iar episcopul şi mitropolitul Ardealului sînt făgărăşeni. Mă bucură acest lucru" a spus Elena Boştog.

Cine este Episcopul Ilarion Făgărăşanul
 

     S-a născut la data de 4 martie 1955, la Recea, într-o familie de ţărani harnici. Şcoala primară a făcut-o în satul natal, după care a urmat o şcoală profesională şi liceul la Sibiu, în perioada 1977 - 1981, la Liceul Industrial IPAS Sibiu. S-a înscris la Institutul Teologic din Sibiu ale cărui cursuri le-a urmat în perioada 1985 -1989, obţinînd diploma de licenţă în teologie, la specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală. A obţinut astfel competenţe în istorie, studii biblice, limbi clasice (latină, greacă, ebraică), muzică, artă, filozofie, patrologie-bizantinologie, drept canonic, morală, liturgică, spiritualitate, dogmatică, omiletică-catehetică, pastorală, misiologie. În perioada 1983 - 1984 a ocupat postul de îngrijitor la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus (1984 – rasofor, monah şi ierodiacon). După care între 1984-2000 a devenit gestionar custode sală la Mănăstirea Brâncoveanu. În 1987 este uns ieromonah, în 1992 – duhovnic, 1994 – protosinghel, 1998 - arhimandrit. În anul 2000, Mitropolia Sibiului îl numeşte stareţ al Mănăstirii Brâncoveanu. Din anul următor însă primeşte şi funcţia de exarh al Mănăstirilor din Eparhia Sibiului. În iunie 2006 obţine, în urma unor cursuri de educaţie şi formare organizate de Agenţia Americană pentru Dezvoltare Internaţională – United State Department of Agriculture, USAID România şi Iowa State University, certificatul de instruire pentru conceperea şi scrierea proiectelor de finanţare în cadrul Programului de Dezvoltare a Finanţării Rurale. A făcut parte din echipa de management a lucrărilor din cadrul incintei Mănăstirii între anii 1984 – 1993. A condus proiectele de reabilitare a anexelor ansamblului Mănăstirii Brâncoveanu, s-a ocupat de proiectarea şi construcţia clădirii „Academiei“ şi a clădirilor anexe, construirea a două case (una la gospodărie – este compusă din 6 camere şi baie şi una la arhondaric – este alcătuită din 9 camere, baie). În perioada în care a fost numit stareţ al Mănăstirii Brâncoveanu, aşezămîntul a cunoscut cea mai mare dezvoltare şi recunoaştere pe plan naţional şi european. La Academia de la Sâmbăta, prin grija lui, se organizează seminarii, conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale, prin care se afirmă spiritualitatea ortodoxă transilvăneană în plan european. Organizează în fiecare an tabere de vară pentru copii, ce au drept scop iniţierea acestora în arta picturii icoanelor pe sticlă. Este un bun maestru în arta picturii pe sticlă. Iniţiază şi dezvoltă relaţii de parteneriat cu alte instituţii religioase, sociale şi culturale europene: Mănăstiri, biserici, Facultăţi de teologie, asociaţii religioase. Este promotoriul păstrării legăturilor cu românii din diaspora prin conferinţele şi dialogurile realizate în ţările europene (Austria,Germania, Franţa, Italia, Grecia, Spania, Portugalia, Belgia), dar şi în Israel, Egipt şi Rusia. La 3 iunie 2015 a fost ales Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului de către Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar la 7 iunie 2015 a fost hirotonit întru episcop.

Ritualul hirotoniei întru episcop
 

     Episcopii au moştenit drepturile şi puterile prin succesiunea neîntreruptă a hirotoniei de la Sfinţii Apostoli. Cuvântul „episcop" vine din grecescul episkopos (în latină episcopus) şi înseamnă „supraveghetor", cel ce are grijă de turma lui Hristos. Un episcop eparhiot este responsabil peste toate parohiile dintr-o regiune administrativă. Hirotonirea întru episcop se sprijină pe Canonul 1 Apostolic, care spune ca acesta să fie hirotonit de 2 sau 3 episcopi. Astfel hirotonia episcopului se face de către mitropolit. Slujba de hirotonie întru episcop se compune ipopsifierea, adică chemarea candidatului (ipopsifiu) la treapta arhieriei şi hirotonia propriu-zisă. În seara din ajunul hirotoniei se face slujba de ipopsifiere. După vecernie, ipopsifiul (cel chemat la arhierie), însoţit de doi arhierei, săvârşeşte rânduiala chemării după care acesta face o mărturisire de credinţă şi cere de la Dumnezeu să fie învrednicit „a păstra dumnezeiasca treaptă a Arhieriei curată şi neprihănită, până la suflarea cea mai de pe urmă, ca să poată da răspuns bun în ziua cea de apoi". Cel chemat este dator să se pregătească pentru hirotonie: să se spovedească, să-şi petreacă noaptea în priveghere şi rugăciune către Dumnezeu. Înainte de Sfânta Liturghie, ipopsifiul, ţinând în mâini Sfânta Evanghelie, rosteşte cu glas mare mărturisirea de credinţă. După acesta, luând condeiul, semnează dedesubtul acestei mărturisiri. Apoi începe Sfânta Liturghie .Noul hirotonit este condus prin uşile împărăteşti de arhierei iar protosul, dându-i succesiv: sacosul, omoforul, engolpionul, crucea şi mitra întreabă de fiecare dată poporul credincios: „Vrednic este?" La aceasta poporul întăreşte cu cuvântul său vrednicia noului hirotonit, zicând cu glas mare: „Vrednic este!" Primind apoi dichero-tricherele noul hirotonit binecuvintează poporul care-i cântă „întru mulţi ani, Stăpâne." După terminarea Sfintei Liturghii se iese în mijlocul bisericii, iar protosul care a oficiat hirotonia îl îmbarcă cu mantia pe noul arhiereu, îl aşază în scaun şi, dându-i în mână cârja arheierească.

Atribuţiile unui episcop
 

- Exercită slujirea de învăţător, slujitor al Sfintelor Taine şi păstor al eparhiei sale;
- Conduce eparhia
- Se îngrijeste de aducerea la îndeplinire în cuprinsul eparhiei a hotărîrilor şi veghează la bunul mers al vieţii bisericesti din eparhie
- Convoacă şi prezidează organismele deliberative şi executive ale eparhiei
- Reprezintă eparhia în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale, în justiţie şi faţă de terţi, personal sau prin delegaţi
- Reprezintă eparhia în relaţiile cu celelalte culte religioase
- Efectuează cat mai des vizite canonice şi pastorale în eparhie
- Prezintă Sfîntului Sinod darea de seama anuală cu privire la activitatea pastoral misionară şi social-filantropică din eparhie
- Dăruieşte tuturor locaşurilor de cult din eparhie Sfîntul Antimis, precum şi Sfîntul şi Marele Mir primit de la Patriarhia Românăa;
- Propune Sfîntului Sinod candidatţ de Episcop vicar la Arhiepiscopii şi de Arhiereu-vicar la Episcopii ;
- Hirotoneşte clerici şi se îngrijeşte de ocuparea la timp a parohiilor vacante
- Numeşte, transferă şi revocă personalul bisericesc clerical şi neclerical în şedinte ale Permanenţei Consiliului Eparhial
- Conferă distinctii şi ranguri bisericesti preotilor şi diaconilor din eparhie
- Acordă sau retrage binecuvantarea pentru numirea personalului didactic de predare a Religiei din unităţile de învăţămînt public şi particular
- Acordă dispense bisericesti de căsătorie şi recăsătorire pentru credincioşii miren
- Numeşte preşedintele Consistoriului Eparhial
(Lucia BAKI)

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Comunicat de presa

În ediţia tipărită

,,Pesta porcină este o făcătură a guvernantilor“

     Pesta porcină este un alt subiect adus în atenţia românilor în ultima perioadă pentru a le abate atenţia de la evoluţia evenimentelor reale. Peste tot în media se dezbate subiectul, iar în paralel se sacrifică porcii atît din ferme, cît şi din gospodăriile oamenilor. Oamenii se întreabă însă cît de reală este situaţia, dar înclină să creadă că totul este o făcătură pusă la cale de guvernanţi pentru a creşte importurile şi a distruge producţia autohtonă. Şi făgărăşenii sînt în asentimentul marii majorităţi a românilor şi susţin că această campanie de sacrificare a porcilor pe motiv de pestă porcină africană este o făcătură. Făgărăşenii amintesc de gripa aviară care a dus la sacrificarea tuturor păsărilor din ferme şi din gospodăriile oamenilor. Localnicii îşi mai amintesc că primele focare de gripă aviară au fost identificate în Ţara Făgăraşului, iar dezinsecţiile au fost realizate cu apă de ploaie.

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 721 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

3.JPG

Cartea

FaceBook

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 764
Număr afişări conţinut : 4267625

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare