Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Mică publicitate Biblioteca Municipală vs. ziare locale
Biblioteca Municipală vs. ziare locale

 

 

      Dacă vrei să obţi anunmite informaţii vechi despre o comunitate locală ai o singură şansă, să faci o vizită la biblioteca locală şi să ceri arhiva veche deţinută de instituţie, ziare, fotografii, monografii, legături sau orice document de acest gen. Iar dacă informaţiile solicitate vizează o perioadă mult mai veche treci pe la muzeul comunităţii şi la biblioteca acestuia. La Făgăraş însă o astfel de regulă nu se respectă.

 

Biblioteca Municipală nu este interesată de o astfel de arhivă şi prin urmare nici nu o are. Cu toate că la intrarea în instituţia amplasată în Cetatea Făgăraşului există un colţ rezervat arhivei de ziare. Pe masa respectivă sau în rafturile acoperite de praf găseşti colecţii de ziare naţionale şi culmea reviste ale unui supermarket, de presa locală a ultimelor două decenii însă nimic.

Doar oficiosul puterii locale
 

     Presa locală de după 1990 lipseşte. Nu există colecţia primului ziar local, ,,Ţara Făgăraşului", nu există colecţia ziarului ,,Bună Ziua Făgăraş" şi nici al ziarului ,,Monitorul de Făgăraş" sau al periodicului ,,Făgăraş Expres". ,,Noi nu avem arhivă pentru că prin lege nu ni se cere aşa ceva, nu avem depozit de arhivă. Dacă primim ziare le afişăm, dar nu facem colecţie pe ani" îşi justifică lipsa de atitudine locală bibliotecara Viorica Bica. În schimb are totuşi cîteva teancuri cu un ziar local mai recent. Este vorba despre oficiosul puterii locale, ,,BZF", bibliotecara respectivă justificînd inechitatea printr-un parteneriat semnat cu acesta. ,,Vreau să fac un studiu pe presa locală din oraşele mai mici din România şi am dorit să văd presa locală din Făgăraş. Am aflat însă că nu există o astfel de arhivă, în schimb am găsit presa din primele decenii din secolul XIX" a spus un profesor universitar de la Universitatea ,,Babes Bolyai" din Cluj. Profesorul clujean are noroc însă cu arhiva electronică a ziarelor făgărăşene, dar îi va lipsi din studiul pe care intenţionerază să-l realizeze activitatea unui deceniu al ziarelor din Făgăraş, 1990-2000, care existau doar ca tipăritură.

 

 


Ce spune legea bibliotecilor?
 

 

     Deşi bibliotecarele de la Biblioteca Municipală Făgăraş, două la număr, susţin cu vehemenţă că legea le apără absenţa unei arhive de ziare, o analiză a Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările ulterioare stipulează:
     La articolul 1, a) biblioteca - institutia, compartimentul sau structura specializată ale cărei atribuţii principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorităţi şi instituţii publice, cu alte instituţii de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul societăţii informaţiei biblioteca are rol de importanţă strategică;
     c) elaborează şi editează bibliografia locală curentă, materiale de îndrumare metodologică şi alte publicaţii, alcătuiesc baze de date şi organizează centre de informare comunitară, cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile responsabile, potrivit legii, şi cu organismele neguvernamentale în realizarea obiectivelor educaţiei permanente;
     La art. 30: ,, (1) Bibliotecile municipale şi orăşeneşti sunt biblioteci de drept public, cu personalitate juridică. Art. 31: ,, Bibliotecile municipale şi orăşeneşti organizează activitatea de lectură şi oferă servicii de documentare şi informare comunitară. Art. 32: ,,Activitatea bibliotecilor municipale şi orăşeneşti se finanţează din bugetul municipiilor şi oraselor pe raza cărora functionează" Aceeali lege stipulează la capitolul ,,Patrimoniul bibliotecilor" următoarele: Art. 39: ,, (1) Colecţiile bibliotecilor pot fi formate din următoarele categorii de documente: a) cărţi; b) publicaţii seriale; c) manuscrise; d) microformate;
e) documente cartografice; f) documente de muzică tipărite; g) documente audiovizuale; h) documente grafice; i) documente electronice; j) documente fotografice sau multiplicate prin prelucrari fizico-chimice;
k) documente arhivistice; l) alte categorii de documente, indiferent de suportul material.
(2) Colectiile pot cuprinde si alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceste constituite sau
provenite din donaţii.
(3) Evidenţa documentelor se face în sistem tradiţional şi informatizat, astfel: a) evidenţa globală, prin registrul de mişcare a fondurilor (R.M.F.); b) evidenţa individuală, prin registrul de inventar (R.I.), cu numerotare de la 1 la infinit; c) evidenta periodicelor, trimestrial sau anual, prin constituirea lor în unitati de inventar; d) evidenta analitică, pe fişe însoţite de imagini foto pentru bunurile culturale constituite în
gestiuni şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil. (4) Evidenta globală şi individuală a publicaţiilor, realizată în sistem informatizat, cuprinde descrierea completă, conform standardelor în vigoare. (11) Bibliotecile publice sunt obligate să îşi dezvolte colecţiile de documente, prin achizitionarea
de titluri din producţia editoriala curentă, precum şi prin completarea retrospectivă. Art. 41: (1) Colecţiile bibliotecilor se constituie şi se dezvoltă prin transfer, schimb interbibliotecar naţional
şi internaţional, donaţii, legate şi sponsorizări, precum şi prin achiziţionarea unor servicii culturale
de bibliotecă, respectiv achiziţionarea de documente specifice, publicaţii, cărţi vechi şi din producţia
editorială curentă, indiferent de valoarea lor şi de suportul pe care au fost înregistrate sau fixate,
cu respectarea principiilor utilizării eficiente a fondurilor publice, a transparenţei şi a tratamentului
egal, în conditiile legii.

Nici vorbă de transparenţă şi tratament egal
 

     Această ultimă parte a legii nu este însă respectată la Biblioteca Municipală Făgăraş. ,,Transparenţă, tratament egal sau utilizarea eficientă a fondurilor publice". Biblioteca de la Făgăraş are vreo 10 abonamente la reviste naţionale ( ex. As verde, România culturală) şi niciun abonament la presa locală. Are parteneriat cu un singur ziar local şi nu cu toată presa locală. Bibliotecara Viorica Bica încalcă astfel legea pe care trebuie să o respecte şi în baza căreia funcţionează instituţia care o plăteşte lunar.

Ce spune Bica pe blogul bibliotecii
 

     ,,Prin compartimentele: Relaţii cu publicul, Achiziţii, evidenţa, prelucrarea şi catalogarea publicaţiilor, biblioteca asigură accesul la informaţie şi la diseminarea ei. Lucrez la compartimentul achiziţii, evidenţă, prelucrare şi catalogare colecţii. Imi revin atribuţiile: completarea colecţiilor prin achiziţii, donaţii, sponsorizări;organizarea şi dezvoltarea catalogului alfabetic, sistematic şi a catalogului personalităţilor făgărăşene; informarea bibliografică prin prezentări de cărţi, recenzii. O notă distinctă a fondului de carte este dată de fişierul tematic al personalităţilor făgărăşene. Instituţia se îmbogăţeşte an de an cu editări ale poeţilor, scriitorilor, lingviştilor făgărăşeni, pe care le aduc în atenţia comunităţii, prin activităţi culturale menite a le integra în fluxul memoriei. Aportul cultural al instituţiei în viaţa comunităţii este concretizat prin: expoziţii de carte, vitrine tematice, prezentări de carte, dezbateri pe teme culturale, parteneriate cu instituţii de învăţământ şi de cultură. Mass-media are de asemenea, un rol precumpănitor. Instituţia a încheiat un parteneriat de colaborare cu un săptămânal... Profesia de bibliotecar implică studiu, exigenţă, dăruire, competenţă, responsabilitate. Onorez instituţia pe care o reprezint prin programele, proiectele şi activităţile derulate" scrie Viorica Bica de blogul instituţiei. Dacă presa locală independentă nu se află pe placul bibliotecarei, presa oficioasă a puterii locale este şi acest lucru se vede din postările angajatei bibliotecii locale publice. Pe blogul respectiv sînt promovate orice alte volume şi autori numai scriitorii locali nu. Lipsesc din expoziţiile şi prezentările bibliotecii scriitorii locali Cornel Tăulea, Radu Anton Roman, Ion Gavrilă Ogoranu. Mihail Kiss, în schimb sînt prezentate cărţi cu subiecte precum: masonerie, Clubul Bilderberg, Jacques Ives Cousteau (dar nu cu scriitorul făgărăşean Radu Anton Roman), etc. Vom reveni. (Lucia Baki)

Comments
Comentariu nou Cautare
Dreptate si adevar   |29-07-2014 18:34:26
Doamna Lucia Baki, arhivele sint un pericol pentru comunitatiile
romanesti,deoarece ele constituie probe contra celor care administreaza
comunitatea. Rinduiala nu face parte din formula genetica a natiei noastre.
Sa
ne amintim cum au fost distruse arhivele fostelor CAP-uri,ascunse registrele
agricole din primari ,cum au fost pusi in posesie cu terenuri intravilane intre
blocuri ,mafiotii Fagarasului care au fost despagubiti cu bani de catre statul
comunist in urma demolarilor si translocati in apartamente noi . La cum s-au pus
in posesie cu terenuri agricole primarii si rudele lor.
Arhiva nu are nici
Biserica ortodoxa. Daca ai nevoie de certificatul de botez il obti doar dupa o
spaga si dupa spusele tale.
De multe ori ne indignam de starea noastra ,fara
motiv doar noi perpetuam traditia harababurii.
Cu tot respectul ,gresiti ,nu
spun ca retetele culinare ale lui R.A.Roman sau Pastorel Teodoreanu nu sint
importante dar dintr-o biblioteca municipala nu trebuie sa lipseasca clasicii
literaturii universale ,lucrarile de filozofie,scrierile oamenilor care au adus
lumina stintei printre care Charles Darwin ori Jacques Ives
Cousteau.
Dumneavoastra prin intermediul M.F.puteti contribui la alcatuirea
arhivei cu copii de documente detinute de catre Biserica catolica ,reformata si
luterana.In satele fagarasene existau binlioteci comunale pina in'89 ,care
ulterior au fost distruse iar acest fapt se vede in educatia tinerilor de la
sate si nu numai. Istoria zonei Fagarasului nu reprezinta doar o anumita
perioada agreata de unii sau de altii,reprezinta mult mai mult ,care nu se
gseste decit in arhivele alcatuite de preotii care cunosteau arta scrierii si a
tiparului.
Anonimus   |29-07-2014 23:13:16
Autoarea articolului omite intenționat și tendențios articolul 40, care
definește documentele de patrimoniu ce se constituie in colectii speciale.
Referitor la periodice, se pastreaza doar "periodicele vechi-ziare sau
reviste; periodice f. rare sau importante pentru istoria locala". Fără
comentarii!
Anonimus  - D.   |30-07-2014 01:43:48
Revin cu anteriorul comentariu, care constat cu neplăcută surprindere că nu
este afișat. E cert că ”moderatorul” veghează vigilent. Revin și arăt:
autoarea articolului omite în mod voit și tendențios să menționeze
articolul 40 al aceleiași legi, ce definește documentele de patrimoniu care se
constituie în colecții speciale și referitor la periodice stipulează ce
anume se păstrează: "periodicele vechi-ziare sau reviste; periodice f.
rare sau importante pentru istoria locala". QED!
Radu   |28-12-2017 01:27:32
Foarte bun articolul. Este un semnal de alarma pentru toată țara. Nu doar
pentru Biblioteca orășenească Făgăraș. Este trist că mai avem mai sus
comentarii insistente care sunt total în afara adevărului. Se afirma că doar
periodicele vechi sau rare sunt valoroase. Pai peste 50-100 de ani cum vor fi
periodicele din perioada 1990-2000 despre care se vorbește în articol? Vechi
și rare! Oare o ști ce înseamnă QED?
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

În ediţia tipărită

Făgărăsenii nu vor participa la referendum

 

     Majoritatea făgărăşenilor nu găsesc rostul organizării referendumului din 6-7 octombrie 2018 şi spun că nici nu vor participa. Ei consideră că familia tradiţională este clară şi nu poate fi altfel decît formată prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. Făgărăşenii spun că banii cheltuiţi pentru acest demers ar putea ajuta Sănătatea şi Educaţia care sînt uitate de guvernanţi. Mai pun organizarea referendumului şi pe seama unei manipulări grosolane de care abuzează guvernanţii pentru a-şi ascunde incompetenţa, lăcomia, faptele de corupţie şi modificarea acelor legi care să le ascundă dosarele penale. (continuare doar în ediţia tipărită).

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 887 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

9.JPG

Cartea

Informatii utile

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 778
Număr afişări conţinut : 4312152

FaceBook

Horoscop zilnicZiare