Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Reportaje Regii lui Israel
Regii lui Israel Email
Marţi, 06 Iulie 2010 12:04

 

 

    Saul, David şi Solomon sînt cei trei mari regi pe care i-a avut Regatul lui Israel. Deşi au fost toţi binecuvîntaţi de Dumnezeu şi meniţi sã uneascã şi sã ducã la prosperitate triburile lui Israel, care au reuşit sã stãpîneascã profetica ,,Ţarã a Fãgãduinţei“, toţi trei au sfîrşit tragic. Ambiţiile şi poftele lumeşti În epoca judecãtorilor israeliţii erau o confederaţie de triburi slab unite care se aliau sub conducerea unor lideri carismatici doar în perioadele de ameninţãri externe. Aceştia erau judecatorii. Vreme îndelungata introducerea monarhiei a fost privita drept o contestare a autoritãţii lui Dumnezeu. Niciun rege care se considera de origine divinã cum erau cei din Egipt nu putea sa domneascã în Israel. Ameninţarea permanentã a filistenilor i-a facut pe evrei sã cearã insistent un conducator unic în persoana unui rege. Samuel l-a uns rege pe Saul nu înainte de a le atrage evreilor atenţia cã acest tip de guvernare ar putea naşte şi tirania unor lideri

.

Saul, regele greşelilor faţã de Dumnezeu
 

     A fost primul rege al lui Israel prin care a fost introdusã instituţia monarhicã. În ebraicã Saul înseamnã ,,cerut“ cu sensul de ,,cerut de la Dumnezeu“ A fost fiul lui Chis din seminţia lui Beniamin şi ieşea în evidenţã prin constituţia sa atleticã. Biblia ne spune cã era mai înalt de la umeri în sus decît toţi fraţii sãi şi un bun soldat înzestrat cu calitãţi excepţionale. Cînd amoniţii au asediat Iabesul din Galaad locuitorii cetãţii i-au cerut ajutor lui Saul care a repurtat împotriva lor o victorie strãlucitã. A dat dovada de generozitate prin faptul cã a refuzat sa-i pedepseasca pe cei ce n-au vrut sa-i prezinte omagiile lor ca rege. Dupa aceastã victorie a urmat o ceremonie religioasa la Ghilgal prin care s-a confirmat alegerea lui Saul ca rege, considerîndu-se cãprimise confirmarea divinã prin înfrîngerea amoniţilor. Proorocul Samuel va ţine cu aceastã ocazie o cuvîntare prin care îi îndemna pe israeliţi sã nu se depãrteze de Dumnezeu: ,, ...Şi anume nu vã mai rãzleţiţi de el umblînd dupa idoli deşerţi, care nu folosesc şi nu aduc mîntuire, pentru cã sînt deşertãciuni“ ( 1 Regi 12, 21 ). Saul face însã prima lui greşealã cînd dã dovadã de lipsã de rãbdare şi îşi arogã singur slujba de preot aducînd jertfe la Ghilgal. Pentru aceastã jertfã Samuel a proorocit respingerea lui ca rege al lui Israel iar Saul va auzi pentru prima data cã Dumnezeu avea deja în plan pe ,,omul dupa inima lui“: ,,Ai lucrat nebuneşte-îi spune Samuel-n-ai pãzit porunca Domnului Dumnezeului tãu pe care ţi-o dãduse. Cãci acum Domnul ar fi întãrit domnia ta peste Israel, în veac de veac. Iar acum domnia ta nu va dãinui, cã Domnul şi-a cãutat un bãrbat dupa inima sa şi Domnul l-a hotãrît sa fie domn peste poporul sãu, fiindcã tu n-ai pãzit ceea ce ţi-a poruncit Domnul“ ( 1 Regi 13, 13-14 ) Cu a doua ocazie în care îl mustrã proorocul enunţã cunoscuta afirmaţie: ,,Ascultarea face mai mult decît jertfele, şi pãzirea cuvîntului Sãu face mai mult decît grãsimea berbecilor“ ( 1 Regi 15,22 ) Din nou se pronunţã respingerea lui Saul ca rege al Israelului dupã care Samuel rupe orice legaturã cu el.

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

L-a chemat pe Samuel din morţi
 

     Cel mai crunt a greşit Saul în momentul în care încalcã una dintre cele mai mari porunci ale lui Dumnezeu: aceea de a nu te duce la cei care cheama spiritele morţilor. Cuprins de disperare Saul apeleazã la vrãjitoarea din Endor ca sã-l cheme pe Samuel-proorocul murise între timp. ,,De ce îmi tulburi liniştea, ca sã mã aduci încoace? Iar Saul a rãspuns: Sînt în mare cumpãnã pentru cã filistenii au pornit razboi împotriva mea şi Dumnezeu s-a depãrtat de la mine si nu-mi mai rãspunde nimic, nici prin prooroci, nici prin vise. Pentru aceea te-am chemat ca sã mã înveţi ce trebuie sã fac. Grãit-a Samuel: Dar de ce ma mai întrebi, o data ce Domnul s-a departat de la tine şi a ajuns vrãjmaşul tãu? Cãci Domnul a fãcut aşa precum a spus prin graiul meu, adicã Domnul a smuls domnia din mîna ta şi a dat-o aproapelui tãu, David. De vreme ce tu n-ai ascultat porunca Domnului şi n-ai adus la îndeplinire hotãrîrea crîncenei lui mînii împotriva lui Amalec, pentru acest cuvînt Domnul ţi-a fãcut acestea, astãzi. Ba încã Domnul va da şi pe Israil, o datã cu tine, în mîna filistenilor. Iar mîine tu şi feciorii tãi veţii fi la mine; şi oştirea lui Israil va da-o Domnul în mîna filistenilor“ ( 1 Regi 28, 15-19 )

S-a aruncat singur în sabie
 

     Dupã cum i-a proorocit Samuel, regele Saul va avea un sfîrşit pe cît de tragic pe atît de dureros-va fi rãnit în luptã şi va suferi dureri cumplite înainte de a-şi da sfîrşitul. ,,...Şi lupta împotriva lui Saul a fost crîncenã, cãci arcaşii cu sãgeţile lor l-au nimerit şi a fost greu rãnit în vintre ( N.R-testicule ). Atunci Saul a grãit catre scutierul sãu: Trage sabia şi strapunge-mã cu ea, ca sã nu soseascã aceşti pãgîni şi sã mã strapungã ei şi sã-şi facã rîs de mine! Dar scutierul sãu n-a voit, cãci era plin de spaimã. Şi Saul a luat sabia şi s-a aruncat în ea. Iar cînd scutierul a vazut cum a murit Saul, s-a aruncat şi el în sabie si a murit lîngã Saul“ ( 1 Regi 31, 3-5 )

David, bãiatul care l-a tãpus pe Goliath
 

     Forma ebraica ,,Dawidh“ are în opinia specialiştilor un dublu înţeles: ,,drãgãlaş“-cuvînt provenit din limbajul copiilor; ,,conducãtor“ deoarece se presupune cã numele ar fi fost iniţial un supranume oficial al regelui. David a fost strãnepot al lui Rut şi Boaz si cel mai tînãr dintre opt fraţi. A crescut ca pãstor la oi- în aceasta perioadã şi-a cultivat şi curajul de care a dat dovadã mai tîrziu. Deşi strãmoşii sãi aveau o origine modestã David avea sã dea naştere unei linii de urmaşi renumiţi, aşa cum aratã genealogia lui Iisus Hristos în evanghelia dupã Matei. David a fost uns rege al lui Israel fãraã prea mult fast: ,,Şi Samuel a luat cornul cu mir şi l-a uns în mijlocul fraţilor sãi şi Duhul Domnului a venit nãvalnic peste David din ziua aceea şi de aci înainte“ ( 1 regi 16,13 ). David se face remarcat în lupta cu Goliat, un filistean înarmat care a bãgat spaimã în ostaşii israeliţi ucigîndu-l cu o praştie. Evreii au fost de-a lungul timpului maeştri în improvizaţii, mai ales pe timp de rãzboi. Acest lucru a continuat şi în perioada modernã: evreii din ghetouri au inventat un stil de autoapãrare cu mîinile goale care se predã şi astãzi soldaţilor din trupele speciale. Aşadar evreii au fost tot timpul luptãtori redutabili. ,,...Dar Saul i-a rãspuns lui David: Tu nu poţi sã te duci împotriva acestui filistean sã te baţi cu el, fiindcã tu eşti bãietan, pe cînd el este rãzboinic din tinereţea lui. David însã i-a zis lui Saul: În vremea cînd robul tãu pãştea oile tatãlui sãu şi cînd venea leul ori ursul şi rãpea o oaie din turmã eu tãbãram pe el şi-l loveam şi-i smulgeam prada din gurã, iar dacã se ridica împotriva mea, îl apucam de gît şi-l loveam pînã ce îl omoram. Robul tãu a omorît şi lei şi urşi, şi acest filistean netãiat împrejur va fi ca unul dintre ei, fiindcã el a defãimat oştirea viului Dumnezeu! ....Şi David vîrî mîna în traistã şi luînd de acolo o piatrã o învîrti cu praştia şi izbi pe filistean în frunte şi el cãzu cu faţa la pãmînt“ ( 1 Regi 17,49 )

Saul a vrut sã îl piardã pe David
 

     Relaţiile dintre David şi Saul s-au înrãutãţit şi tînãrul erou naţional va fi nevoit sã se salveze dintr-un atac sãlbatic al regelui îndreptat împotriva lui, îi sînt retrase onorurile militare, este înşelat în ceea ce priveşte cãsãtoria şi îi este datã de soţie o altã fiicã a lui Saul, Mical, dupã un aranjament de cãsãtorie care viza moartea lui David. ,, Saul a zis atunci: Aşa sã-i spuneţi lui David: Regele nu ţine la daruri de nuntã, ci voieşte o suta de tãeri împrejur de filisteni, ca sã se rãzbune împotriva vrãjmasilor regelui. Însã Saul avea în gînd sã-l piardã pe David prin mîna filistenilor“ ( ! Regi 18, 25 ) . David scapã de încã cîteva tentative ale lui Saul dupã care fuge şi se ascunde de el. Dupã moartea lui Saul, David se întoarce în Iuda, regiunea sa tribalã. Hebronul, oraşul din Palestina actualã, a fost pentru o perioada reşedinţa regelui David care era atunci în vîrsta de 30 de ani. Primii doi ani ai acestei perioade au fost ocupaţi cu un rãzboi civil dintre sprijinitorii lui David şi foştii slujitori ai lui Saul care l-au instalat pe Eşbaal, fiul lui Saul, ca rege la Mahanaim. Eşbaal a fost de fapt o marionetã manipulatã de comandantul armatei lui Saul, Abner. Opozitia ia sfîrşit dupã asasinarea lui Eşbaal şi a lui Abner. David va fi uns oficial ca rege la Hebron de unde îşi va muta reşedinţa la Ierusalim.

I-a furat nevasta unui general
 

     Iosua nu a putut sã cucereascã cetatea iebusitã, însã David va definitiva cucerirea ,,Ţãrii Fagaduinţei“ şi va numi cetatea Ierusalim. Acum începe cea mai înfloritoare perioadã din domnia lui David care avea sã dureze 33 de ani. Printr-o strategie strãlucitã el îşi subjugã sistematic adversarii ( filisteni, canaaniti, moabiţi, edomiţi, aramei, amaleciţi ) creînd un adevãrat imperiu, profitînd şi de slãbiciunea puterilor de pe Nil şi Eufrat. Ierusalimul devine o adevaratã metropolã în timpul lui David unde se construieşte un somptuos palat. Se construiesc şosele şi se deschid rute comerciale. Nivelul de trai al populaţiei va creşte foarte mult în timpul lui David. Într-o searã David se plimba pe terasele palatului sãu cînd are parte de o privelişte edenicã: vede o frumoasã matroanã care se scãlda complet dezbrãcatã. Era nevasta lui Urie, unul dintre ofiţerii armatei sale. Ordonã ca acesta sã fie trimis într-o ambuscadã pentru a scãpa de el şi a rãmîne cu soţia lui-frumoasa Batseba. Trimite chiar prin Urie o depeşã secretã lui Ioab, generalul armatei sale: ,,Du pe Urie unde va fi lupta cea mai aprigã, apoi daţi înapoi din spatele lui, ca sã fie lovit şi sã moarã“ ( 2 Regi 11, 15 ) În cele din urma o va lua de soţie pe Batşeba.

Rãzbunarea lui Dumnezeu
 

     David este adus din nou cu picioarele pe pãmînt de mustrarea proorocului Natan. ,,Deci Domnul a trimis pe Natan la David. Şi el a venit la David şi i-a zis: Erau odatã doi oameni într-o cetate, unul bogat şi altul sãrac. Bogatul avea turme şi cirezi afarã din cale de multe. Sãracul însã n-avea decît o singurã oiţã micã, pe care o cumpãrase. Şi el o crescuse şi o facuse mare împreuna cu copiii sai. Şi mînca din îmbucãtura lui şi bea din nãstrapa lui şi dormea la sînul lui, aşa încît era copila lui.Şi a venit un drumeţ la omul cel bogat, şi lui i-a venit peste mînã sã ia din turmele şi din cirezile sale, ca sã gãteascã ospãţ drumeţului care venise la el, şi atunci a luat oiţa omului celui sãrac şi a gãtit-o omului venit la el în gazdã!“ Atunci David s-a aprins straşnic de mînie împotriva acelui om şi a zis lui Natan: ,,Pe Dumnezeul cel viu, vrednic de moarte este omul care a sãvîrşit aceastã faptã!“...Atunci Natan a zis lui David: Tu eşti omul acela! Aşa rosteşte Domnul Dumnezeul lui Israil: Eu te-am uns pe tine rege al lui Israil şi eu te-am scapat din mîna lui Saul. Datu-ţi-am casa domnului tãu şi la sînul tãu pe femeile stãpînului tãu ( N.R-concubinele regale ) ...şi dacã acestea ar fi fost prea puţin aş mai fi adaugat atîtea şi atîtea!...De aceea sabia nu se va depãrta niciodatã de la casa ta, cãci pe mine m-ai dispreţuit, iar pe femeia lui Urie Heteul ţi-ai luat-o ţie femeie. Dar iatã ce rosteşte Domnul: Iatã îţi voi urzi prãpãdul chiar din casa ta, cãci voi lua sub ochii tãi pe femeile tale şi le voi da aproapelui tãu, care se va culca cu femeile tale în vãzul soarelui acestuia. Si dacã tu ai savîrşit fapta în ascuns, eu voi savîrşi-o la arãtare înaintea a tot Israelul şi la lumina soarelui. ...Şi totuşi Dumnezeu a iertat pãcatul tãu: Nu vei muri. Ci fiindcã prin fapta aceasta tu ai dispreţuit pe Domnul, pruncul ce ţi s-a nãscut va trebui sa moarã“ ( 2 Regi 12, 1-14 ). Pruncul a murit dupã cum proorocise Natan. David se va confrunta cu o rãscoalã a lui Absalom-unul dintre fiii lui David nãscut dintr-o relaţie cu o femeie strãinã-şi o revoltã în partea de Nord a regatului condusã de Şeba. Ambele revolte au fost înãbuşite de Ioab. Ultimele zile din viaţa lui David au fost tulburate de intrigile lui Adonia ( un alt fiu al lui David nãscut de soţia sa Haghita-executat ulterior din ordinul lui David ) şi ale lui Solomon.

Solomon, regele înţelept
 

     La baza numelui Solomon stã ebraicul Solomo din forma veche Shelomoh care înseamnã ,,paşnic“ sau ,,cel care asigurã pacea“. Nimele a intrat în onomastica europeanã şi româneascã prin sursa biblicã, pe filierã latinã şi greacã. Calea lui Solomon spre tron nu a fost deloc netedã pentru cã a avut de-a face cu pretenţiile fratelui sãu vitreg Adonia care era spijinit de Ioab, fostul general al tatãlui sãu şi influentul preot Abiatar. Adonia a ţinut chiar şi o festivitate de încoronare la En-rogel. Solomon nu a dus lipsã de aliaţi. Benaia ţintea postul de general, Ţadoc rîvnea preoţia iar Natan era purtãtorul lor de cuvînt. Dupã ce Natan şi Batşeba ( mama lui Solomon şi soţia lui David ) i-au reamintit lui David promisiunea lui neîmplinitã cu privire la Solomon, regele a dat instrucţiuni în vederea urcãrii pe tron a lui Solomon şi le-a pecetluit cu un jurãmînt. Vestea despre încoronarea lui Solomon pentru care legendara gardã a lui David a oferit protecţie ( N.R-aceşti soldaţi erau un fel de pretorieni-extrem de agresivi cînd era vorba despre atribuţiuni şi obligaţiile faţã de rege ), a pus capãt festivitãţii lui Adonia care a fost executat. Abiatar a fost dat afarã din slujba preoţeascã şi Ioab a fost ucis de asemenea. Batşeba, regina mamã, a jucat aici un rol proeminent ca şi alte soţii de regi din Orient. Modul arbitrar în care a fost ales Solomon nu a fost benefic pentru posteritate: ,,bãtrînii lui Iuda“ de ale cãror bune intenţii depindea adevãrata armonie naţionalã au fost evitaţi în luarea deciziei.

Iubitor de culturã şi ctitorul Templului
 

     Solomon a fost unul dintre marii înţelepţi ai omenirii alãturi de Solon, Pitagora, Lao-Tze sau Sidharta Gautama. A devenit marele patron ale cãrţilor didactice din istoria statului Israel. Îi sînt atribuite douã colecţii mari din Proverbe iar întreaga colecţie îi poartã numele în calitate de colaborator principal; Cîntarea Cîntãrilor şi Eclesiastul i-au fost atribuite în mod tradiţional; doi psalmi ( 72, un psalm regal, şi 127 un psalm de înţelepciune ) completeazã lista scrierilor canonice atribuite lui Solomon. Nici un erou al antichitãţii cu excepţia lui Alexandru Macedon nu este atît de celebrat în literatura popularã. Existã o mulţime de povestiri iudaice, arabe şi etiopiene cu privire la dibãcia intelectualã şi puterile magice ale lui Solomon. Domnia lui Solomon s-a remarcat printr-o conducere cu mînã forte şi reforme administrative. Graniţele tribale tradiţionale au fost înlocuite cu districte. Solomon a ridicat şi templul de la Ierusalim care va fi reconstruit iar apoi va fi şters de pe faţa pãmîntului de romani. Împrumuturile lui Solomon cãtre regele Hiram au creat nemulţumiri în rîndul evreilor-20 de cetãţi galileene i-au fost oferite lui Hiran drept garanţie; evreii nu i-au iertat acest lucru lui Solomon chiar dacã oraşele au fost recuperate ulterior. Construirea templului la un preţ exorbitant la fãcut sã-şi piardã popularitatea printre supuşii sãi, plus de alta i-a folosit salahori în lucrãrile sale. Solomon nu a condus nici o campanie militarã-datoria lui a fost sã menţinã graniţele statului extins de tatãl sãu.

Regina din Saba
 

     Chiar şi Iisus vorbeşte despre regina din Saba care a venit sã asculte cuvintele înţelepte ale lui Solomon. Multã vreme a fost subiect al speculaţiilor deoarece adevãratul ei nume şi imperiul sãu rãmîn neclare. Unii cercetãtori indicã Yemenul unde în vremurile biblice se afla un stat cu capitala la marib. O altã teorie indicã locaţia legendarei Saba drept Etiopia, ţarã care a pãstrat de-a lungul timpului relaţii culturale şi economice cu partea de Sud a Arabiei. Episodul întînirii lui Solomon cu regina din Saba ilustreazã şi relaţiile diplomatice ale regelui evreu cu alţi conducãtori strãini. Aceasta a venit cu o suitã numeroasã la Solomon care i-a rãspuns la o grãmadã de întrebãri ce o frãmîntau dupã care a plecat înapoi în ţara ei. Nu a plecat doar cu cunoştinţe noi pentru cã existã o tradiţie etiopeanã care vorbeşte şi despre o frumoasã idilã-se pare cã ea n-a fost fermecatã doar de înţelepciunea lui Solomon care ar fi poftit-o într-unul din iatacurile sale. Conform acestei tradiţii Solomon ar fi avut un fiu cu regina din Saba pe nume Menelik. Dinastia solomonicã domnitoare în Etiopia pînã în anul 1974 s-ar trage din el. Ultimul împãrat etiopian Haile Selassie numit înainte Ras tafari Makonnen este venerat şi în prezent de rastafarieni. Pentru ei, acest descendent al lui David şi Solomon a fost ,,leul din seminţia lui Iuda“ menţionat în Apocalipsã ( 5,5 ) ,,leul cel victotios al tribului lui Iuda“ care era unul dintre titlurile oficiale ale împãratului. Se spune cã regina din Saba ar fi luat cu ea pe ascuns şi Chivotul Legii- sînt mai multe mãnãstiri creştine-dintre care una în Etiopia care se mîndresc cã ar deţine acest chivot. Chivotul din Etiopia este pãzit de cîte un cãlugãr pînã la moarte.Curios este faptul cã viaţa acestor anahoreţi este destul de scurtã-se spune cã emanã un magnetism care predispune organismul uman la cancer.

Dezbinarea unui regat
 

     Cãsãtoriile lui Solomon cu femei strãine au adus avantaje politice dar nu şi pe plan spiritual pentru cã a fost nevoit sã recurgã la sincretism religios pentru a-şi mulţumi numeroasele soţii într-o vreme în care poligamia era permisã. Acest lucru a înmulţit seminţele nemulţumirii în sînul poporului sãi care au izbucnit în timpul fiului sãu Roboam. Dupã moartea lui Solomon ( 926 î. Hr. ) regatul întemeiat de tatãl sãu s-a dezintegrat : vechile ruvalitãţi au reizbucnit între triburi şi au dus la o împãrţire între regatul de nord al Israelului şi gegatul lui Iuda în Sud. Primul rege al regatului de Nord Ieroboam I a fost dregãtor la curtea lui Solomon fiind obligat sã se refugieze în Egipt pentru cã participase la un complot. Dupã moartea lui Solomon se întoarce şi luptã pentru putere împotriva lui Roboam, fiul şi siccesorul lui Solomon-zece triburi trec de partea lui. Situaţia politicã din regatul Israel devine foarte instabilã, dinastiile se succed repede iar între regi şi profeţi care devin lideri religioşi apãreau conflicte. Prin criticile lor publice profeţii au rãsturnat numeroşi regi. Cel mai important conflict este dintre regele Ahab şi soţia sa Uzabela pe de o parte şi profetul Ilie pe de alta. În anul 722 î.Hr. regatul a cãzut sub asirieni odatã cu cucerirea Samariei şi deportarea clasei superioare.Aceeaşi soartã a avut şi regatul Iuda. ( Ştefan Botoran )

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

În ediţia tipărită

Făgărăsenii nu vor participa la referendum

 

     Majoritatea făgărăşenilor nu găsesc rostul organizării referendumului din 6-7 octombrie 2018 şi spun că nici nu vor participa. Ei consideră că familia tradiţională este clară şi nu poate fi altfel decît formată prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. Făgărăşenii spun că banii cheltuiţi pentru acest demers ar putea ajuta Sănătatea şi Educaţia care sînt uitate de guvernanţi. Mai pun organizarea referendumului şi pe seama unei manipulări grosolane de care abuzează guvernanţii pentru a-şi ascunde incompetenţa, lăcomia, faptele de corupţie şi modificarea acelor legi care să le ascundă dosarele penale. (continuare doar în ediţia tipărită).

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 807 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

8.JPG

Cartea

Informatii utile

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 778
Număr afişări conţinut : 4311358

FaceBook

Horoscop zilnicZiare