Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home
Tăierea împrejur a Domnului Email
Luni, 18 Decembrie 2017 18:20

 

      Tăierea împrejur a Domnului se sărbătoreşte în prima zi a anului, la opt zile de la Naştere, odată cu pomenirea Sf. Vasile cel Mare. Tăierea împrejur cea după trup a Domnului este un praznic împărătesc pentru că are legătură directă cu persoana Domnului Dumnezeu şi Mîntuitor Iisus Hristos.

 Din nefericire, de-a lungul istoriei, s-a încercat scoaterea lui Iisus din mediul în care a trăit, ori el s-a născut în sînul poporului evreu şi, din punct de vedere istoric, pentru că Iisus a fost personaj istoric, el a fost evreu. Din această necunoaştere a credinţei s-au născut în timp anomalii ce au degenerat cu masacre împotriva evreilor. Ruşii care au făcut pogromurile au fost adevăraţi creştini ortodocşi? Inchizitorii catolici din Spania care i-au obligat pe evrei să se boteze cu forţa au fost adevăraţi catolici? Monica Fermo şi Nicolae Steinhardt sînt nişte evrei care s-au convertit din convingerea inimii la credinţa în Hristos dar este cu totul altceva. Naziştii au fost creştini născuţi protestanţi sau catolici şi au creat lagărele de exterminare. Cît de creştini au fost emigranţii europeni (englezi, francezi, olandezi, suedezi, danezi etc.) care i-au masacrat pe indienii din America de Nord, le-au răpit pămînturile şi apoi i-au băgat ca pe vite în rezervaţii? Francisco de Goya spunea: ,,Somnul raţiunii naşte monştri“. Şi pe bună dreptate, iar ignoranţa în ceea ce priveşte adevărata persoană a lui Iisus este egală cu ,,somnul raţiunii“. Pentru că Iisus al credinţei nu poate fi despărţit de Iisus al istoriei, în nici un mod. Să nu uităm că Iisus le-a spus fariseilor: ,,Eu nu am venit să stric legea, ci s-o împlinesc“. În cea de-a opta zi de la Naşterea Sa, Iisus a primit tăierea împrejur după cum prevedea rînduiala Vechiului Testament. Troparul acestui praznic denotă un adevăr istoric şi teologic totodată. ,,Cel ce şezi pe scaunul cel în chipul focului, întru cei de sus, împreună cu Părintele cel fără de început şi cu dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te naşte pe pămînt din Fecioara. Maica Ta, cea neispitită de bărbat, Iisuse; pentru aceasta Te-ai şi tăiat împrejur, ca un om, a opta zi, Slavă sfatului Tău celui preabun, slavă rînduielii Tale, slavă smereniei Tale, unule Iubitorule de oameni“.

Opt zile de la Naştere
 

     Sărbătoarea are bază scripturistică, adică se bazează pe Sfînta Scriptură. ,,Şi cînd s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele Iisus, cum a fost numit de înger, mai înainte de a se zămisli în pîntece (Luca 2,21) După cum putem observa descrierea tăierii împrejur a lui Hristos se păstrează în puţine cuvinte. ,,Din această prezentare săracă în informaţii vedem că ceremonia tăierii împrejur era strîns legată de punerea numelui, pentru că atunci I s-a dat numele de Iisus, care înseamnă Mîntuitor. Interesante sînt cuvintele Cuviosului Teofilact, care spune că acea parte care a fost tăiată la circumcizia lui Hristos a fost păstrată neatinsă de însuşi Hristos şi a fost luată din nou o dată cu Învierea Sa. Acest lucru arată ceea ce se va petrece şi cu trupul nostru. Învăţătura Sfinţilor Părinţi spune că părţile trupului nostru care s-au stricat în diferite feluri se vor lega din nou de trup sau vor fi din nou plămădite de Dumnezeu, astfel încît, omul întreg, alcătuit din trup şi din suflet, va intra în Împărăţia lui Dumnezeu. desigur, atunci, trupul va fi duhovnicesc, nu sufletesc, aşa cum este astăzi“ (ibidem)

Ce înţelegem prin Tăiere împrejur?
 

     Tăierea împrejur este tăierea circulară a părţii superioare a mădularului bărbătesc. Acest proces avea loc în cazul fiecărui copil de parte bărbătească şi a fost stabilit de la începuturi, printr-o poruncă dată lui Avraam de către Dumnezeu: ,,Toţi cei de parte bărbătească ai voştri să se taie împrejur. Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legămîntului dintre Mine şi voi. În neamul vostru, tot pruncul de parte bărbătească să se taie împrejur în ziua a opta“ (Facerea, 17, 10-12). Această poruncă i-a fost repetată şi lui Moise. ,,Tăierea împrejur era legată de cucernicia faţă de Dumnezeu şi de ţinerea Legii, fiind semnul unui israelitean curat, în vreme ce omul spurcat şi necinstitor era denumit prin cuvîntul prepuţ, care era semnul celui netăiat împrejur. Aşadar, tăierea împrejur şi netăierea împrejur erau două noţiuni şi două practici opuse, care îi desemnau pe iudei, respectiv pe idolatri. Ceremonia tăierii împrejur era o practică dureroasă, mai ales atunci cînd se făcea cu mijloacele acelei vremi. Instrumentele tăierii împrejur erau cuţitul, briciul, şi piatra ascuţită.După cum ne dăm seama, tăierea împrejur era o practică dureroasă, care provoca hemoragie. Şi, dacă ne gîndim că ea avea loc asupra unui prunc care abia se născuse, înţelegem atît durerea lui, cît şi cea a părinţilor care făceau tăierea împrejur şi vedea zbaterea copilului lor“ (Predici la Marile Sărbători, Arhim. Hierotheos Vlachos, , traducere de Daniela Filioreanu) În istoria poporului evreu acesta era unul dintre legămintele făcute cu Dumnezeu, iar prin acest lucru evreul recunoştea apartenenţa sa la un popor care nu era la voia întîmplării, ci ghidat de către o putere superioară: Dumnezeu.

Simbolul sărbătorii
 

     Primul Sinod Apostolic care a avut loc la Ierusalim în jurul anului 50 a stabilit că aceia care se vor converti dintre neamuri nu mai au nevoie să se taie împrejur. Legămîntul creştinului cu Dumnezeu este Botezul în numele Sfintei Treimi. ,,Drept aceea, mergînd învăţaţi toate neamurile, botezîndu-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Învăţîndu-i să păzească toate cîte v-am poruncit vouă, şi iată eu cu voi sînt în toate zilele, pînă la sfîrşitul veacului. Amin“. (Matei 28, 19-20) Tăierea noastră împrejur are o latură spirituală dar şi dureroasă şi, întrucîtva, se aseamănă cu tăierea împrejur a poporului evreu. Suferinţele fac parte din viaţa noastră de după Botez, ducerea Crucii: lacrimi, pierderea celor dragi, decepţii, suferinţe, neîmpliniri, trădări etc. Tăierea noastră împrejur înseamnă tăierea voii noastre şi lăsarea vieţii noastre în seama lui Dumnezeu; tăierea invidiei, a egoismului, urii, mîndriei, viciilor. Astfel, ne dăm seama de importanţa praznicului Tăierii împrejur a Domnului. (Ştefan Botoran)

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

În ediţia tipărită

,,Amenzile mari ar stopa fenomenul“

 

    Toate rîurile şi pîraiele care străbat Ţara Făgăraşului au devenit gropi de gunoi pentru localnicii lipsiţi de bun simţ. Este un fenomen care, pe zi ce trece, ia amploare. Pet-uri, buşteni, obiecte de mobilier, haine, materiale de construcţii, dejecţii de la WC, animale moarte sînt gunoaiele colectate de Olt şi depuse la barajele construite pe cursul lui. Astfel de deşeuri pot fi văzute şi pe rîurile de munte care se varsă în Olt. Persoanele care aruncă la întîmplare aceste mizerii nu par deranjate de gestul lor şi consideră că este normal cum procedează. Iar dacă li se face observaţie, recurg la violenţă.

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 1035 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

7.JPG

Cartea

FaceBook

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 766
Număr afişări conţinut : 4259974

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare