Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home
Botezul Domnului în rîul Iordan Email
Luni, 18 Decembrie 2017 18:15

 

     ,,În Iordan botezîndu-te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ţie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, şi Duhul în chip de porumb a adeverit întărirea cuvîntului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, şi lumea ai luminat, slavă Ţie“ (Troparul Praznicului)

     Praznicul din ziua de 6 ianuarie se referă la Botezul lui Hristos în rîul Iordan săvîrşit de vărul său, Sfîntul Ioan Botezătorul. 

,,Acest eveniment a avut loc atunci cînd Hristos a ajuns la vîrsta de treizeci de ani şi înainte de a începe lucrarea oficială a învăţăturii şi, mai tîrziu, a Patimilor sale pentru mîntuirea neamului omenesc. Alegerea acestei vîrste pentru începerea activităţii publice a lui Hristos în lume are legătură cu faptul că la treizeci de ani, alcătuirea biologică a organismului omenesc ajunge la împlinire. În plus, la această vîrstă, Hristos Se putea face mai uşor primit de către iudei“ (Arhimandrit Hierotheos Vlachos, Predici). Este un obicei la români, ca în Ajunul Bobotezei, preotul să meargă cu crucea prin sat sau oraş pentru a sfinţi casele oamenilor aducîndu-l pe Hristos în mijlocul căminului lor, aducînd căldura şi candoarea Mîntuitorului acolo unde este boală şi suferinţă. Tot de Bobotează se sfinţesc apele, iar în biserici se obţine Aghiazma Mare. Fiecare familie păstrează Agiazma Mare în casă pentru a putea fi folosită în zilele de nevoi şi necazuri.

Bază scripturistică
 

     Sărbătoarea Botezului Domnului îşi trage şi ea seva din izvorul scris al revelaţiei dumnezeieşti, care este Sfînta Scriptură: ,,În acest timp a venit Iisus din Galileia, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de la el. Ioan însă îl oprea, zicînd: Eu am trebuinţă să fiu botezat de tine şi tu vii la mine? Şi răspunzînd Iisus a zis către el: Lasă acum, căci aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Iar după ce s-a botezat Iisus, îndată a ieşit din apă şi iată cerurile i s-au deschis şi a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-se ca un porumbel şi viind peste El. Şi iată glas din ceruri care a zis: Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care bine am voit“ (Matei 3, 13-17)

Botezul Domnului şi Schimbarea la faţă
 

     ,,Nu ştiu dacă voi v-aţi gîndit, spunea Părintele Teofil Părăian de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, într-una din predicile sale, şi m-aş bucura să vă fi gîndit, că este o legătură între Botezul Domnului nostru Iisus Hristos şi schimbarea la faţă a Domnului Hristos. Poate că nu este întîmplător, dar la fel de bine se poate să fie şi întîmplător-nu avem de unde să ştim-că Botezul Domnului se sărbătoreşte în ziua de 6 ianuarie, iar Schimbarea la Faţă se sărbătoreşte la 6 august. Avem deci două zile de 6: 6 ianuarie şi 6 august. S-ar putea să fie o legătură, s-ar putea să nu fie o legătură, dar în orice caz, între Botezul Domnului şi Schimbarea la Faţă este o legătură, în înţelesul că atît la Schimbarea la Faţă, cît şi la Botezul Domnului Iisus Hristos, Tatăl Ceresc a spus: Acesta este Fiul Meu iubit întru care am binevoit; în plus, la Schimbarea la Faţă a mai adăugat: Pe Acesta să-L ascultaţi. La Schimbarea la Faţă, cuvintele acestea s-au auzit spuse dintr-un nor, un nor luminos care i-a învăluit pe ucenicii Petru, Iacob şi Ioan şi pe cei vechi, Moise şi Ilie, care erau de faţă. Toţi au căzut cu feţele la pămînt şi au auzit cuvintele spuse de tatăl: Acesta este Fiul Meu iubit în Care am binevoit; pe Acesta să-L ascultaţi. Bineînţeles că unui om care citeşte Evanghelia, care stă în faţa cerurilor deschise din Sfînta Evanghelie citită, nu-i va fi străin cuvîntul Maicii Domnului spus la nunta din Cana Galileii, către servitorii de la nuntă: Faceţi ceea ce vă spune El. Deci, dacă facem o legătură între Botezul Domnului, cu cuvintele: Spăimîntatu-s-au toate de mărirea ta, că tu, Fecioară neispitită de nuntă, ai avut în pîntece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Cel peste ani, cel ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine. Bineînţeles că toate acestea se întîmplă în existenţa noastră de oameni credincioşi, pe măsura cunoştinţei ce o aduce credinţa“ (Pr. Teofil Părăian)

Botezul lui Iisus şi trecerea Mării Roşii
 

     ,,În tradiţia patristică, Botezul lui Hristos în rîul Iordan este corelat cu trecerea minunată a Mării Roşii de către israeliteni. Aşa cum odinioară, prin harul făcător de minuni al Cuvîntului neîntrupat ce a lucrat asupra lui Moise, egiptenii au fost înecaţi iar evreii au fost eliberaţi, la fel şi acum, prin puterea Cuvîntului întrupat, omul stricat şi decăzut este replămădit, iar demonii sînt striviţi, adică îşi pierd puterea. ...Prin întruparea lui Hristos, ca şi prin toate celelalte etape ale sfintei iconomii, între care se află, fireşte, şi Botezul în rîul Iordan, neamul omenesc a fost remodelat. Căderea şi stricarea firii noastre au fost urmate de replămădirea şi de renaşterea omului. Această renaştere a avut multă putere, pentru că în urma păcatului firea omenească nu s-a nimicit în totalitate, dar şi pentru că replămăditorul omului a fost însuşi Creatorul său. Este absolut imposibil ca apa şi focul să existe împreună, pentru că focul nu se poate aprinde şi nici nu poate să ardă într-un loc umed, iar apa stinge focul. În rîul Iordan, ele au putut să coexiste, pentru că focul era nezidit, în vreme ce apa era zidită. De aceea, focul nu a fost afectat de apă. Dimpotrivă, apa zidită s-a sfinţit prin focul Dumnezeirii“ (Arhim. Hierotheos Vlachos)

Sfinţirea firii
 

     Iisus s-a cufundat în Iordan să sfinţească firea cea zidită, stihiile, natura în ansamblul ei, iar ierurgiile pe care preoţii le fac cu puterea sa sînt manifestări ale puterii lui Hristos în binecuvîntarea roadelor omului şi a mediului înconjurător în care acestea rodesc. Iisus a mai vrut şi să arate cu adevărat cine este, ca şi pe Muntele Tabor cînd a fost învăluit de lumina cea nevăzută a dumnezeirii, orbitoare pentru ochii limitaţi ai omului de rînd. Căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide, cereţi şi vi se va da! Acesta este secretul armoniei dintre Dumnezeu, om şi natură.

Şi noi trebuie să ne sfinţim
 

     Iisus este cel aşteptat de marii înţelepţi ai tuturor popoarelor iar din El înţelepciunea izvorăşte ca dintr-un izvor nesecat şi nemărginit. Şi noi trebuie să ne sfinţim şi să ne curăţim prin puterea Sa. Trebuie doar să-L lăsăm să producă această transformare în interiorul nostru. ,,Iată, Eu stau la uşă şi bat!“ Să-i deschidem poarta inimilor noastre Fiului lui Dumnezeu care şi-a coborît strălucirea în mocirla noastră, pentru ca noi să căpătăm strălucire.

Iordanul, îşi schimbă cursul de Bobotează
 

     Este locul în care s-a petrecut evenimentul istoric al Botezului Domnului precum şi alte evenimente din Istoria Mîntuirii. ,,Depresiunea Iordanului este unică în geografia fizică. Ea s-a format ca rezultat al unei fisuri tectonice şi este cea mai joasă depresiune de pe pămînt. Afluenţii Iordanului, alimentaţi de izvoare, se adună în Lacul Huleh, la 70 m deasupra nivelului mării. La 10 km Sud de Lacul Tiberiadei, rîul este deja la 200 m sub nivelul Mediteranei, iar pînă la capătul de Nord al Mării Moarte a mai coborît alţi 177 m şi rîul se află la 393 m sub nivelul mării. Numele Iordan, ( ebr. yarden ) îi e ste dat pe bună dreptate şi înseamnă ,,coborîtorul”. Acest rîu este cel mai mare curs de apă permanent din Palestina şi lungimea sa pe cei 120 km de la lacul Huleh la Marea Moartă este dublată de meandrele sale. Nici un alt rîu nu are mai multe referinţe biblice şi nu are o importanţă mai mare“ (Dicţionar Biblic) În momentul în care are loc Sfinţirea cea Mare a apei la rîul Iordan făcută de către preoţii ortodocşi, acesta îşi schimbă cursul. Acest lucru se întîmplă o dată pe an.

Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul
 

     ,,Pomenirea dreptului cu laude, iară ţie destul îţi este mărturia Domnului, Înaintemergătorule; că te-ai arătat cu adevărat şi decît proorocii mai cinstit, că şi a boteza în repejuni pe Cel propovăduit te-ai învrednicit. Drept aceea pentru adevăr nevoindu-te, bucurîndu-te, ai binevestit şi celor din iad pe Dumnezeu Cel ce S-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit nouă mare milă“ (Troparul Sărbătorii)

     Ioan a fost fiul preotului Zaharia şi al Elisabetei care, conform sinaxarelor şi Tradiţiei a fost verişoara primară a Maicii Domnului. El a fost ,,glasul celui ce strigă în pustie: neteziţi căile Domnului“. A fost ultimul Prooroc al Vechiului Testament şi cel care a făcut legătura între Vechiul şi Noul Legămînt, între literă şi duh. A fost un adevărat leu al credinţei, un războinic al lui Dumnezeu care a căzut cu eroism pe ,,cîmpul de luptă“. Ioan este opusul laşităţii, al conformismului în faţa valorilor care îi leagă pe oameni de o viaţă mult prea pămîntească. Este modelul tuturor celor care doresc să persevereze, să nu se supună cenzuirii ,,stăpînului acestei lumi“. Nu vom insista foarte mult asupra persoanei sale încît este pomenit de mai multe ori: la 24 iunie îi serbăm naşterea, la 29 august martiriul său, 6 ianuarie este iarăşi o zi în care el are o mare legătură fiindcă l-a botezat pe Iisus în Iordan, iar la 7 ianuarie este Soborul său.  (Ştefan Botoran)

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Comunicat de presa

În ediţia tipărită

,,Pesta porcină este o făcătură a guvernantilor“

     Pesta porcină este un alt subiect adus în atenţia românilor în ultima perioadă pentru a le abate atenţia de la evoluţia evenimentelor reale. Peste tot în media se dezbate subiectul, iar în paralel se sacrifică porcii atît din ferme, cît şi din gospodăriile oamenilor. Oamenii se întreabă însă cît de reală este situaţia, dar înclină să creadă că totul este o făcătură pusă la cale de guvernanţi pentru a creşte importurile şi a distruge producţia autohtonă. Şi făgărăşenii sînt în asentimentul marii majorităţi a românilor şi susţin că această campanie de sacrificare a porcilor pe motiv de pestă porcină africană este o făcătură. Făgărăşenii amintesc de gripa aviară care a dus la sacrificarea tuturor păsărilor din ferme şi din gospodăriile oamenilor. Localnicii îşi mai amintesc că primele focare de gripă aviară au fost identificate în Ţara Făgăraşului, iar dezinsecţiile au fost realizate cu apă de ploaie.

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 608 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

9.JPG

Cartea

FaceBook

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 764
Număr afişări conţinut : 4272441

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare