Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Ştirile locale Scandal la Asociaţia ,,Margini - Branişte"
Scandal la Asociaţia ,,Margini - Branişte" Email
Luni, 13 Noiembrie 2017 19:45

 

24 de membri au primit dividentele pe anul 2017 de două ori, cîte 2200 lei   Preşedintele asociaţiei dă vina pe token-ul de la bancă şi spune că a fost doar o gteşeală Unii membri au returnat deja suma primită în plus, alţii refuză să dea banii înapoi Moşia Margini Branişte a revenit ucenilor la anul 1882

     La Asociaţia de Păşune ,,Margini-Branişte" din Ucea de Sus problemele parcă nu se mai termină. După ce unii localnici s-au crezut mai proprietari decît alţii pe moşia Braniştei, de două săptămîni discuţiile se poartă pe marginea dividentelor provenite din închirierea păşunei unui investitor şi plătite membrilor.

 Discuţiile au pornit în urmă cu cîteva săptămîni cînd membrii au aflat că preşedintele Asociaţiei ,,Margini - Branişte", Cornel Costea, a virat de cîte două ori dividentele pentru anul 2017 în conturile a 24 dintre membri. Deşi asociaţia este înfiinţată din anul 2000, dezbinarea are la bază împărţirea veniturilor asociaţiei care depăşesc anual 125.000 de euro şi care provin dintr-un contract de închiriere a unei bune părţi din terenurile asociaţiei. Scandalul în asociaţie s-a iscat abia după anul 2012 cînd investitorul de fotovoltaice a început să vireze banii în conturile asociaţiei. Unii vor ca asociaţii să fie ucenii înscrişi în renumita ,,Anexă 51”, cea care stă la baza titlului de proprietate emis în 2004, iar alţii vor să fie asociaţi doar sătenii stipulaţi într-un CF din secolul XIX, nr. 682. Chiar şi aşa, războiul dintre cele două tabere se duce mai mult în instanţă unde fiecare hotărîre AGA este contestată, procedura însemnînd doar cheltuirea banilor asociaţiei. La ora actual sînt pe rol vreo 40 de procese, la diferite instanţe de judecată.

Membru: ,,Am cerut explicaţii şi nu am primit de la preşedinte”
 

     Plata dublă a dividentelor din anul 2017 în contul a 24 de membri a fost sesizată abia în luna august a.c., cînd s-a întocmit bilanţul contabil al asociaţiei, deşi virarea banilor a avut loc prin luna mai a.c. ,,În data de 26 mai a.c., am primit banii de la asociaţie, după care am aflat că dintr-o greşeală de calculator mai multe persoane au primit şi a doua oară, deci o sumă dublă. Nu am înţeles cum a greşit calculatorul. Fiind membru al asociaţiei l-am întrebat pe preşedinte care sînt persoanele respective, însă nu a vrut să-mi spună. În acest caz şi eu spun că nu este transparenţă şi atunci se nasc suspiciuni. Este foarte simplu, trebuia să facă o şedinţă în care să ne informeze despre această situaţie. În fiecare an, am primit sume diferite şi nu înţeleg de ce? Ca să nu mai existe suspiciuni, săptămîna trecută am fost în audienţă la directorul BCR de la Braşov, dar nu mi-a pus la dispoziţie datele asociaţiei pe motiv că ar fi cofidenţiale. Mi-a spus că doar preşedintele are acest drept. Un grup de membri vom face demersuri să aflăm adevărul. Preşedintele este deranjat de cîte ori îl întrebăm anumite lucruri, dar fiind preşedinte are rolul să ne comunice ce se întîmplă în asociaţie" a spus Maria Oniga.

Toke-ul, bată-l vina!
 

     Preşedintele asociaţiei, Cornel Costea, explică situaţia ivită. ,,Ne-am dus cu tabelul membrilor la bancă să virăm banii, dar ni s-a sugerat să facem plata cu dispozitivul token. În calculator avem o rublică cu tabelul membrilor, am verificat conturile să vedem dacă sînt corecte şi am dat ok-ul pentru operaţiunea de plată. Apoi am văzut că 24 de persoane nu erau incluse la plată şi am făcut din nou plata. Nu ştim ce s-a întîmplat, a fost o întrerupere de cîteva secunde, iar calculatorul a ales la întîmplare persoane şi în acest mod s-a făcut plata de două ori. Aşa ceva nu s-a mai întîmplat pînă acum. Cele 24 de persoane nu erau cap de listă şi nu se aflau nici la final de listă. Plata s-a făcut la sfîrşitul lunii mai a.c., dar nimeni nu ne-a sesizat că au primit sumă dublă, în două tranşe. În luna august a.c., am făcut bilanţul, am cerut extrase de cont de la BCR şi aşa am depistat cele 24 de persoane cărora li s-a virat de două ori suma cuvenită. Imediat le-am făcut notificare prin care le-am cerut să verifice contul şi le-am spus că dintr-o greşeală au primit suma dublă. În momentul în care le-am comunicat, unul dintre membri a făcut returnarea sumei, în aceeaşi zi, alte 12 - 13 persoane au returnat suma ulterior către asociaţie. Termenul de returnare este luna decembrie 2017. Sînt două-trei cazuri care nu vor avea posibilitatea să returneze suma. Persoanele respective nu au loc de muncă şi au o situaţie mai deosebită. De comun acord cu aceste persoane, am stabilit că vom opri dividentele din anul 2018 şi aşa ne vom regla conturile cu ele. S-a greşit, dar nu intenţionat, aşa cum spun unii. Eu şi contabila nu ne aflăm între cele 24 de persoane care au primit de două ori suma. La sfîrşitul anului vom prezenta darea de seamă în agunarea generală şi atunci eu voi prezenta şi tabelul cu cele 24 de persoane pentru a evita discuţiile" a spus preşedintele asociaţiei. Preşedintele asociaţiei, Cornel Costea, are o indemnizaţie lunară de 500 lei, iar contabila 250 lei, banii provenind din fondul de rezervă al asociaţiei. Bugetul asociaţiei are, la propunerea comisiei de cenzori, un fond pentru dividente şi un altul ca fond de rezervă.

Gheorghe Mardan: ,,Am returnat suma imediat"
 

     ,,Cînd am verificat contul am văzut suma dublă. Prima tranşă a fost înregistrată în data de 26 mai a.c. şi era de 2.200 lei, iar următoarea în 30 mai 2017, tot de 2.200 lei. L-am sunat pe preşedintele asociaţiei să-i comunic greşeala, dar nu mi-a răspuns la telefon. În luna august a.c., ne-am întîlnit şi atunci i-am relatat ceea ce am descoperit. Mi-a spus că s-a făcut o greşeală şi nu sînt singurul caz cînd s-a virat de două ori dividentele. În data de 4 august a.c., am returnat banii în contul asociaţiei. Nu am înţeles cum s-a greşit, dar eu am returnat banii" a spus Gheorghe Mardan. ,,Şi noi am primit sumă dublă, preşedintele ne-a dat termen pentru returnarea sumei pînă în luna decembrie 2017. Dacă nu avem posibilitatea să-i returnăm se va găsi o soluţie. Există varianta să nu mai încasăm dividente în 2018" au spus majoritatea membrilor asociaţie aflaţi în această situaţie. ,,Asociaţia are destule procese de cînd s-a înfiinţat, nu mai vrem încă unul. 40 de persoane pot justifica prin documente calitatea de moştenitori şi totuşi nu primesc dividente, iar alţii, care nu pot face dovada, primesc dividente. Nu este corect" a mai spus preşedintele.

Istoria moşiei Margini-Branişte
 

     Cînd s-au făcut hărţile cadastrale şi cărţile funduare în anul 1872, terenul comunei Ucea de Sus măsura 1739 jugăre şi 622 stj., reprezentînd arabil, grădini, făneţe şi căi. Era cuprinsă aici şi moşia grofului rămasă după ştergerea iobăgiei şi care provenea de la baronul Iosif Bruckenthal, soţul Mariei Terezia. Este vorba despre fînaţele numite ,,Margini" de 111 jugăre şi 60 stj, pădurea ,,Branişte" de 216 jugăre şi 60 stj, ,,Heiul domnesc", o moară, toate înscrise în CF nr. 682. Fosta moşie a baronului a fost trecută apoi pe numele statului unguresc ca avere erarială (nobilă). În anul 1882 terenurile numite ,,Branişte" şi ,,Margini" totalizînd 327 jugăre şi 120 stj. au ajuns, deloc uşor, în mîinile oamenilor din sat care şi-au dorit să le aibă în proprietate. Conform volumului ,,Fragmente istorice" semnat de I. Puşcariu un avocat din Făgăraş, Benedek Gyula, şi soţia sa, Roza, deţineau în hotarul Făgăraşului ,,un pîrtac de pămînt de o întindere asemănătoare Marginilor pe care vroiau s-o vîndă fiind strîmtoraţi de parale fără însă a găsi cumpărător cu preţul dorit. Cunoscînd dorinţa ucenilor de a ajunge stăpîni pe Margini şi Branişte, au învîrtit treburile cu Erariul care avea pămînt lîngă moşia lui la Făgăraş, aşa fel, ca să facă un ,,contract de schimb" prin care locuitorii comunei Ucea de Sus să-i cumpere pămîntul lui dela Făgăraş pentru stat şi statul în schimb să cedeze sătenilor Marginile şi Braniştea, împreună cu Heiul domnesc cu dreptul de crîşmărit şi moara din sat. Tîrguielile au ajuns la bun rezultat, aşa că în anul 1882, luna septembrie, s'a şi încheiat de notarul public Zagoni Gabor contractul cu preţul de cumpărare 13.800 florini valută austriacă pe care un număr de 180 de cumpărători locuitori ai comunei l-au şi primit şi întărit, obligîndu-se a plăti preţul cumpărării astfel: 3800 florini de la data încheierii contractului: pînă la 1 ianuarie anul viitor, iar restul de 10.000 florini v.a. să-l achite în decurs de 10 ani, împreună cu interesele (n.r. dobînzi) de 8%. Aşa au ajuns 180 de cumpărători stăpîni pe Margini şi Branişte. Mulţi săteni de groaza sumei mari n'au voit să ia parte la cumpărare". În faţa notarului public regesc al judeţului Făgăraş, Zagoni Gabor, vînzătorii pe de o parte şi pe de altă parte notarul de la Ucea de Jos şi de Sus Oprişiu Nicolae, primarul Funariu Ioan, învăţătorul Bărbat Nicolae şi Mihaiu Dumitru, Silea Nicoolae recte Voila, Voila Vasile al lui Niculae, Nan Vasile, Muntean Gheorghe şi Bărbat Joje Nicolae plugari, cumpărători împuterniciţi de locuitorii comunei cu procura nr. 210/1882 şi a martorilor Fuchs Johan şi Ioan Ştefan, locuitori ai comunei Ucea de Sus, în ziua de 13 septembrie 1882 s-a încheiat actul oficios: contract de vînzare-cumpărare". Contractul a fost semnat şi însuşit de 180 de săteni care au devenit proprietari pe terenuri. ,,În decursul celor 10 ani în care s-a plătit suma de 10.000 florini şi camăta trimestrială aferentă sumei, numărul proprietarilor acestor pămînturi cumpărate s-a înmulţit la peste 200. Toţi se folosesc de proprietate în comun la păşunatul vitelor şi o administrează după regulile composesoratului" se mai arată în document. După instalarea regimului comunist, din 1947 pînă în 1989, păşunea a fost administrată de Primăria Ucea.

200 de membri în asociaţie
 

     Cîţiva dintre moştenitorii proprietarilor de la Margini şi Branişte şi-au propus să readucă în atenţia satului respectivele terenuri întinse pe o suprafaţă de 188,54 ha şi să le folosească în devălmăşie. Astfel au format o adunare ad-hoc şi au înfiinţat în anul 2000 ,,Asociaţia de Păşune Margini-Branişte" pe care au înscris-o în Registrul asociaţilor de la Judecătoria Făgăraş. Au întocmit atunci o listă cu toţi sătenii care au vrut să activeze în asociaţie făcîndu-i membri şi asociaţi. Numele lor au fost stipulate într-o listă pe care au denumit-o ,,Anexa 51" şi care a stat la baza legalizării asociaţiei şi ulterior la obţinerea titlului de proprietate pe terenuri. Comisia Judeţeană de Aplicare a Legilor Fondului Funciar prin Hotărîrea nr. 153/29 octombrie 2004 a aprobat Anexa 51 eliberînd titlul de proprietate care are nr. 38767/ 4 martie 2005. În Anexa 51 figurează 200 de săteni din Ucea de Sus. La data de 31 decembrie 2012 veniturile asociaţiei s-au cifrat la 442.620, 08 lei, sumă netă (brut 558.518,25 lei) în care este inclusă valoarea contractului de închiriere cu SC Green Vision Seven SRL pentru 144 ha, preţul iniţial fiind de 100.000 euro/an, iar după majorarea de la 26 martie 2012 de 125.000 Euro/an. În anul 2014, veniturile asociaţiei au fost de 618.804,71 lei din care 572.925 lei chiria de la firma Green Vision. (Carla TATU) 

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anunt mediu Salco Serv

 

     SC SALCO SERV SA Fagaras, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a autorizatiei de mediu pentru activitatea de colectare ,transport si depozitare a deseurilor, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special,desfasurata in comuna Sinca cu satele apartinatoare:Sinca, Valcea, Ohaba,Persani,Sercaita, Bucium; pentru deschiderea unui centru de colectare deseuri nepericuloase (hartie si carton, PET, sticla, metal si ambalaje din lemn); pentru activitatea de colectare deseuri periculoase (DEEE-uri) si pentru activitatea de demontarea si dezasamblarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;pentru amplasare statie mobila de carburanti(motorina),activitati desfasurate in incinta societatii SC SALCO SERV SA.
     Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, pe toata perioada derularii procedurii.

BUSINESS CHALLENGE - FOR ENTREPRENEURS ONLY?

În ediţia tipărită

Tinerii făgărăseni nu cunosc însemnele nationale

 

     Însemnele sau simbolurile naţionale, aşa cum arată art. 12 din Constituţia României sînt:
Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.
Ziua naţională a României este 1 Decembrie.
Imnul naţional al României este ,,Deşteaptă-te române”.
Stema ţării şi sigiliul statului sînt stabilite prin legi organice
     Pentru tinerii făgărăşeni, însemnele naţionale reprezintă o întrebare grea la care prea puţini au putut răspunde. În schimb făgărăşenii trecuţi de prima tinereţe sau persoanele vîrstnice se mîndresc cu simbolurile naţionale şi le cunosc semnificaţia.

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 898 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

9.JPG

Cartea

Informatii utile

FaceBook

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 775
Număr afişări conţinut : 4318380

Horoscop zilnicZiare