Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home
Făgărăşenii s-au săturat de manevrele politice Email
Luni, 06 Noiembrie 2017 19:09

 

Diana Gribincea Popa, managerul de la Casa de Cultură Făgăraş, pusă pe liber de aleşii locali pentru a face loc fostului primar  Făgărăşenii au iniţiat o petiţie on-line de susţinere a Dianei Gribincea Popa Făgărăşenii ies în stradă luni, 6 noiembrie, după ora 17.00  Votul a 10 consilieri locali a sfidat interesul comunităţii făgărăşene l Partidele politice împart funcţiile publice după interesele proprii


     Au prins rădăcini adînci în administraţia publică locală de la Făgăraş acele metehne prin care politicienii se cred stăpîni. Şi se comportă ca pe propria lor moşie, sfidînd interesul local. Au făcut-o ţărăniştii, le-au urmat pesediştii, iar mai apoi liberalii vreo 2-3 mandate. Acum însă nu mai contează partidul ci doar interesul de grup. Un exemplu clar al celor de mai sus este desemnarea, prin concurs, a managerului de la Casa de Cultură Făgăraş. Pe principiul ,,Uite votul, nu e votul“, Casa de Cultură va fi condusă prin dispoziţie dată de primar întrucît consilierii locali au tras sforile în Legislativ pentru a o elimina pe Diana Gribincea, cea care a condus unitatea timp de trei ani. Interesul consilierilor era să-l înscăuneze pe fostul primar al urbei în fotoliul de manager de la Casa de Cultură. Au vehiculat această ipoteză o parte dintre aleşii locali, dar şi surse din cadrul partidelor politice cunoşteau ,,gîndul ascuns“ al majorităţii din Legislativ. Dacă este aşa sau nu, o arată şi circul declanşat în plenul CL Făgăraş din data de 31 octombrie, cînd 13 consilieri din 17 prezenţi s-au opus desfăşurării concursului (10 au fost împotrivă şi trei s-au abţinut) la care s-a înscris doar Diana Gribincea.

Făgărăşenii o vor pe Gribincea la conducerea Casei de Cultură
 

     Dacă ar fi să ne luăm după ,,gurile rele“, ,,sforile“ în Legislativ au fost trase încă din vară. Cînd funcţiile publice s-au împărţit între partide, de la stînga la dreapta şi invers. Ca la piaţă: ,,una mie, una ţie, alta lor etc.“. Şi astfel Casa de Cultură, de exemplu, a ajuns minge de ping-pong între aleşii locali. Asta în condiţiile în care făgărăşenii s-au declarat mulţumiţi de activitatea instituţiei conduse de Diana Gribincea. ,,La orice spectacol, cu intrare gratuită sau pe bani, sala este plină. De mulţi ani n-au mai fost organizate atîtea activităţi“, spun oamenii. Dar mai presus de interesul oamenilor este cel al aleşilor! Calendarul concursului pentru ocuparea funcţiei de manager la Casa de Cultură era stabilit prin HCL, iar comisia de concurs trebuia să ducă la îndeplinire procedura de desfăşurare şi evaluare a concursului. S-a ajuns în prag de expirare a mandatului de conducere şi procedura nu s-a realizat. Aşa se face că unitatea de cultură a rămas fără manager şi va fi condusă de o persoană desemnată pentru 120 de zile, un interimat. Iar Dianei Gribincea i se va desface contractul de muncă înaintea intrării în concediu de maternitate. Cu alte cuvinte, este pusă pe liber. Numai că făgărăşenii aflînd de năstruşnicia aleşilor locali s-au mobilizat şi o susţin pe Diana Gribincea ca manager la Casa de Cultură. Au iniţiat o petiţie on-line de susţinere a managerului, iar luni vor ieşi în stradă.

Iţele încurcate ale afacerii
 

     Legea 189/25 noiembrie 2008, actualizată, impune UAT-urilor să evalueze activitatea managerilor ce conduc unităţile aflate în subordinea consiliilor locale. La Făgăraş, cad sub incidenţa acestei legi Casa de Cultură şi Muzeul Ţării Făgăraşului care au la conducere manageri investiţi cu mandate de trei ani. Conform aceleiaşi legi, dacă, la evaluare, managerul a obţinut cel puţin media 9.00 are dreptul să se înscrie pentru un nou mandat şi să susţină concursul organizat de UAT. La Casa Municipală de Cultură, la începutul lunii noiembrie 2017, se încheia mandatul de manager, 2014-2017. Prin urmare, UAT Făgăraş avea obligaţia să evalueze activitatea unităţii şi implicit a managerului Diana Gribincea. Toate bune şi frumoase pînă aici, mai ales că pentru a respecta prevederile acestei legi, Consiliul Local Făgăraş a adoptat HCL nr. 190 în şedinţa ordinară din 31 august 2017 care stabilea Comisia de concurs şi Regulamentul de desfăşurare şi de organizare a concursului. Atunci, consilierii locali au stabilit prin vot componenţa comisiei astfel: preşedinte - Florin Alexandru, membri: Marius Cisar, manager la Centrul Cultural ,,Reduta” Braşov şi Mihaela Soloceanu, manager la Teatru ,,Arlechino” Braşov. Comisia de contestaţii era formată din: consilierul local Andreea Suciu, PSD, Elena Bejenariu de la Muzeul Ţării Făgăraşului şi Valeriu Rus, manager la Casa Mureşenilor Braşov. Regulamentul de desfăşurare şi de organizare a concursului prevedea calendarul desfăşurării concursului, în două etape.
 

Etapa I:
 

- 22 septembrie 2017, ora 12.00 - depunerea proiectelor de management de către candidat;
- 23 septembrie - 1 octombrie 2017 - analiza proiectului de management;
- 2-9 octombrie 2017 - depunerea contestaţiilor;
- 10-12 octombrie 2017- soluţionarea contestaţiilor;
- 13 octombrie 2017 - afişarea rezultatelor finale după etapa I.
 

Etapa II
 

- 18 octombrie 2017, ora 12.00, candidaţii susţineau proiectele în cadrul unui interviu;
- În perioada 19-23 octombrie, contestaţii
- 24-26 octombrie: soluţionarea contestaţilor
- 26 octombrie 2017 - afişarea rezultatului final.
 

     Dacă se urma calendarul, Casa de Cultură avea manager după data de 6 noiembrie 2017, mai ales că Gribincea a fost singura care şi-a depus proiectul de manager. Niciun alt candidat nu şi-a anunţat intenţia de a candida.

Interese politice vs. Legislaţie
 

     Dar de aici se contureză imixtiunea politicului în UAT. Se blochează organizarea concursului, se numeşte interimar managerul dorit, iar mandatul acestuia se tot prelungeşte în timp. Numai că aşa cum impune art. 5 din Regulament, membrii comisiei de concurs au obligaţia să respecte anumite principii: ,,aplicarea corectă a legii; prioritatea interesului public; egalitate de tratament pentru candidaţi; principiul profesionalismului (competenţă, responsabilitate, corectitudine, coştiinciozitate); principiul imparţialităţii şi independenţei, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, social sau de altă natură; principiul integrităţii morale, principiul nediscriminării pe criterii etnice”. Cît la sută din aceste principii au fost respectate? Mai mult, pentru munca pe care o desfăşurau, membrii comisiilor erau remuneraţi cu 600 de lei fiecare.

Comisie neserioasă, dar cu interese
 

     În cazul Casei de Cultură Făgăraş, a fost depus un singur proiect, al actualului manager, Diana Gribincea, care obţinuse la evaluare nota 9,48. Dacă lucrurile decurgeau normal, Casa de Cultură avea manager la data încheierii mandatului, dar n-a fost aşa. Deşi prima etapă s-a derulat cu respectarea Regulamentului, cînd s-a ajuns la etapa a II-a, comisia n-a mai respectat calendarul. Concret, în ziua de 18 octombrie cînd trebuia să fie interviul, şedinţa a fost suspendată de preşedintele Florin Alexandru pe motiv că a fost anunţat prea tîrziu de întrunirea comisiei şi că nu a primit proiectul candidatei. Comisia  s-a întîlnit apoi în ziua de 23 octombrie şi a semnat un proces verbal în care se stipulează: ,,consider că nu s-a respectat procedura concursului începînd de la depunerea proiectului. Între 23 sept. şi 1 oct. nu s-a analizat proiectul în vederea afişării rezultatelor. Proiectul este întocmit pe 5 ani şi trebuia pe 3 ani. Propun reluarea procedurilor“, scria preşedintele comisiei în procesul verbal. Preşedintele comisiei, Florin Alexandru, spune că secretariatul comisiei nu le-a pus la dispoziţie proiectul candidatului pentru a fi evaluat, iar la etapa a II-a nu aveau cum să noteze ceva ce nu s-a întîmplat. ,,Nu era corect să antedatăm. Eu nu am nimic nici cu persoana, cu nimeni, Nici nu susţin pe nimeni, vreau ca totul să fie corect. După ultimul plen i-am spus primarului să revenim asupra situaţiei, l-am sunat şi miercuri, pentru a putea desemna o altă comisie. Dar nu s-a mai întîmplat acest lucru” a declarat Florin Alexandru. ,,Cine a împiedicat comisia să-şi facă treaba? Preşedintele comisiei trebuia să se ocupe de activitatea comisiei şi de concurs”, a spus primarul Gheorghe Sucaciu.

10 voturi ,,împotrivă“, trei ,,abţineri şi patru ,,pentru“
 

     În plenul CL Făgăraş din 31 octombrie 2017, s-a revenit la concursul pentru managementul Casei de Cultură, pentru a nu fi afectată activitatea instituţiei din cauza neorganizării concursului. ,,Am iniţiat un proiect de hotărîre în care am prevăzut alt calendar, dar şi o altă comisie întrucît vechea comisie nu şi-a făcut treaba, deşi a încasat indemnizaţia. Vechea comisie nu a dus procedura la îndeplinire. Am prezentat în plen situaţia şi am constatat că dacă în prima fază lucrurile au fost înţelese, cînd s-a trecut la vot, proiectul n-a mai trecut. Cel mai revoltat a fost consilierul Florin Alexandru care a fost preşedintele comisiei de concurs şi nu şi-a făcut treaba. Prin urmare, Casa de Cultură rămîne fără manager după data de 6 noiembrie. În plus, singurul candidat va intra în concediu de maternitate“, a explicat primarul Gheorghe Sucaciu. Florin Alexandru a explicat că procedura nu a fost respectată. ,,Proiectul n-a trecut prin comisia de cultură. Propun o amînare a acestei hotărîri, iar mandatul de la Casa de Cultură se poate prelungi. Vreau să precizez că eu nu vreau să fiu director la Casa de Cultură aşa cum se vorbeşte, dar nici nu susţin o anumită persoană” a spus în plen consilierul PSD. Proiectul de hotărîre prevedea o nouă componenţă a Comisiei de concurs: preşedinte - consilierul local Ovidiu Popa, membri Elena Bejenariu, manager Muzeu, Valentin Delca, director Direcţia Monumente Istorice Sibiu. Comisia de contestaţii avea componenţa: preşedinte Andreea Suciu, membri: Valer Rus şi Carmen Moruz. Noul calendar privind procedura de concurs este: etapa I: 1-8 noiembrie, analiza proiectului; 9-21 noiembrie: contestaţii; 22 noiembrie afişare. Etapa II: 23 noiembrie, ora 12.00, susţinerea proiectului în cadrul unui interviu; 23-29 noiembrie - contestaţii; 6 decembrie - afişare rezultate. Supus la vot, proiectul de hotărîre nu a trecut, 10 consilieri au votat ,,împotrivă”, trei s-au abţinut şi doar patru au fost ,,pentru“. ,,În situaţia dată trebuie asigurat un interimat de maximum 120 de zile, dar nu cu actualul manager pentru că i s-a întrerupt mandatul“, a explicat primarul.

Cine a votat împotrivă
 

- Florin Alexandru - PSD
- Andreea Suciu - PSD
- Lucian Lup - PSD
- Ion Negrilă – PSD
- Alexandru Motoc - PSD
- Sorin Mănduc - PNL
- Antoniu Gabor - PNL
- Remus Mogoş - PNL
- Alexandru Mazilu - PNL
- Cătălin Cârje - ALDE
 

A lipsit: Carla Motoc - PNL

Petiţie on-line
 

     Făgărăşenii spun că s-au săturat de manevrele politice care au blocat Făgăraşul de 27 de ani. ,,Ce au avut cu directoarea de la Casa de Cultură? Chiar şi-a făcut treaba şi este potrivită pentru această funcţie. Interesele lor sînt mai presus de interesul oraşului. Chiar ne cred proşti pe toţi? Cum să elimine un om bun şi să-l aducă pe fostul primar care n-a făcut nimic pentru oraş, mai mult a stricat“, au spus făgărăşenii. O petiţie on-line circulă pe reţelele de socializare pentru strîngerea de semnături care să o susţină pe Diana Gribincea Popa în funcţia de manager la Casa de Cultură.

Protest luni seara începînd cu ora 17.00
 

     Un grup de iniţiativă a depus la sediul Primăriei Făgăraş o adresă prin care cere avizarea unei acţiuni de protest luni, 6 noiembrie, începînd cu ora 17.00. Protestatarii vor parcurge traseul. Primărie - Casa de Cultură - sediul PNL - sediul ALDE şi sediul PSD. Pînă la încheierea ediţiei, protestul era la început.

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anunt mediu Salco Serv

 

     SC SALCO SERV SA Fagaras, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a autorizatiei de mediu pentru activitatea de colectare ,transport si depozitare a deseurilor, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special,desfasurata in comuna Sinca cu satele apartinatoare:Sinca, Valcea, Ohaba,Persani,Sercaita, Bucium; pentru deschiderea unui centru de colectare deseuri nepericuloase (hartie si carton, PET, sticla, metal si ambalaje din lemn); pentru activitatea de colectare deseuri periculoase (DEEE-uri) si pentru activitatea de demontarea si dezasamblarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;pentru amplasare statie mobila de carburanti(motorina),activitati desfasurate in incinta societatii SC SALCO SERV SA.
     Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, pe toata perioada derularii procedurii.

BUSINESS CHALLENGE - FOR ENTREPRENEURS ONLY?

În ediţia tipărită

Tinerii făgărăseni nu cunosc însemnele nationale

 

     Însemnele sau simbolurile naţionale, aşa cum arată art. 12 din Constituţia României sînt:
Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.
Ziua naţională a României este 1 Decembrie.
Imnul naţional al României este ,,Deşteaptă-te române”.
Stema ţării şi sigiliul statului sînt stabilite prin legi organice
     Pentru tinerii făgărăşeni, însemnele naţionale reprezintă o întrebare grea la care prea puţini au putut răspunde. În schimb făgărăşenii trecuţi de prima tinereţe sau persoanele vîrstnice se mîndresc cu simbolurile naţionale şi le cunosc semnificaţia.

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 621 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

2.JPG

Cartea

Informatii utile

FaceBook

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 775
Număr afişări conţinut : 4316309

Horoscop zilnicZiare