Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Ştirile locale Greaua ,,moştenire” de la Ocolul silvic ,,Pădurile Făgăraşului”
Greaua ,,moştenire” de la Ocolul silvic ,,Pădurile Făgăraşului” Email
Luni, 23 Octombrie 2017 17:51

 

Regia Publică Locală Ocolul Silvic ,,Pădurile Făgăraşului” se războieşte în instanţă cu firmele de exploatare care au ţepuit-o 2 milioane de lei are de recuperat de la firmele care ,,au uitat” să-şi plătească facturile Şeful de ocol a fost schimbat, dar nu şi componenţa consiliului de administraţie S-au ,,evaporat” din conturile ocolului peste 1,2 milioane de lei la fel ca şi cotele din profit ce urmau să ajungă la primării Lemn de foc cu ţîrîita, dar la liber tăierea buştenilor din pădurile făgărăşene


     Exploatarea pădurilor rămîne un subiect controversat şi de actualitate. Pe de o parte pentru că lemnul de foc dă bătăi de cap localnicilor care nu mai au stocuri pentru a-şi asigura încălzirea caselor în sezonul rece. Şi asta chiar dacă frigul bate la uşă, iar în majoritatea satelor făgărăşene principala sursă de încălzire rămîne lemnul de foc, prea puţine localităţi rurale fiind racordate la reţeaua de gaz metan. Iar pe de altă parte pentru că tirurile fără număr încărcate cu buşteni părăsesc pădurile cu destinaţia fabrici de prelucrare a lemnului sau la export. Sătenii spun că zilnic pleacă din Ţara Făgăraşului camioane şi tiruri încărcate cu buşteni, iar cînd este vorba despre lemnul de foc planurile de amenament silvic permit exploatarea pădurilor în cantităţi limitate. Oricum ar fi silvicultorii spun că nu mai există tăieri ilegale de lemn şi că se lucrează doar cu documente în regulă. ,,Dacă vă uitaţi în ograda celor care taie pădurile veţi vedea unde s-a dus averea românilor. În ritmul acesta rămînem fără păduri. O lege care să interzică 10 ani să se taie pădurea ar stopa mafia lemnului. Dar amenajament silvic este doar pentru noi, la lemn de foc, nu la ei. Au descins degeaba mascaţii în Ţara Făgăraşului că jaful continuă” au spus revoltaţi sătenii care n-au primit lemn de foc. Cele mai mari probleme în privinţa asigurării lemnului de foc pentru iarna ce vine s-au înregistrat la Voila, Lisa, Ucea şi Recea după cum spun sătenii. Pădurile acestor comune sînt administrate de Regia Publică Locală Ocolul Silvic ,,Pădurile Făgăraşului” RA cu sediul la Voila şi de Ocolul Silvic Arpaş ce aparţine de Romsilva.
 

20.000 ha de pădure administrate de ocolul silvic de la Voila
 

     Regia Publică Ocolul Silvic ,,Pădurile Făgăraşului” de la Voila administrează pădurile comunale deţinute de 9 primării făgărăşene şi care se întind pe o suprafaţă totală de 20.000 de hectare. ,,Tot lemnul de foc prevăzut în amenajamentul silvic va ajunge la populaţie. În vară a avut loc licitaţia şi exploatarea a fost încredinţată unor firme. Firmele desemnate sînt SC DNY Explo SRL din Olteţ, Bechi Forest SRL din Voila, Austin SRL de la Bucium şi Wistmart SRL din Bistriţa desemnată pentru comuna Lisa. Pentru un metru cub de lemn de foc cetăţenii plătesc 135 lei. Lemnul de lucru se vinde la oameni cu 226 lei/mc, iar la firme cu preţuri de la 500 lei/mc pînă la 1000 lei/mc în funcţie de anumite criterii. Ocolul silvic Voila va asigura necesarul de lemn de foc al oamenilor pentru 2017 şi care a fost calculat pe regie la 20.000 mc. În cazul lemnului de lucru avem o cantitate de 20.000 mc. Noi trebuie să respectăm amenajamentul silvic care este stabilit pentru o perioadă de 10 ani. Dacă mai sînt săteni care nu vor primi cotă, necesarul poate fi completat cu lemn de la composesorate” a spus Cătălin Stanciu, şeful de ocol.
 

Gaură de 4 milioane de lei la Ocolul de la Voila
 

     La Ocolul silvic de la Voila situaţia n-a fost pe roze în ultimii ani, iar auditorii Curţii de Conturi Braşov au identificat aici o serie de nereguli pe care conducerea le-a făcut în detrimentul unităţii şi al primăriilor. Aşa se face că la finele anului 2016, ocolul a înregistrat o gaură de 4 milioane de lei, după cum susţin consilierii locali de la Voila. A fost şi motivul care a determinat unele primării să renunţe la contractul de administrare încheiat cu ocolul încă de la înfiinţarea acestuia şi să încredinţeze pădurile comunale altui ocol silvic. Este vorba despre Primăriile Viştea şi Voila. Acelaşi motiv a dus şi la schimbarea conducerii executive şi numirea ca şef de ocol a lui Cătălin Stanciu începînd cu aprilie 2017. ,,Ocolul are datorii de recuperat în valoare de 2 milioane de lei şi s-a constituit parte civilă în instanţă pentru recuperarea prejudiciului” a susţinut şeful de ocol Cătălin Stanciu.
 

Aceeaşi Mărie cu altă pălărie
 

     Deciziile la nivelul regiei de la Voila care administrează pădurile comunale din zonă sînt luate de un consiliu de administraţie care este format din: Ovidiu Ionescu, Iancu Roman, Alexandru Broscăţean, Nicoleta Bobircă şi Silvia Malene. La nivelul Ocolului silvic de la Voila s-a schimbat doar şeful de ocol care s-a pensionat, dar nu şi componenţa membrilor CA.
 

Tăietorii pădurilor n-au plătit ocolului contractele
 

     Regia Publică Locală Ocolul Silvic ,,Pădurile Făgăraşului” RA este parte în mai multe dosare aflate pe rolul Judecătoriei Făgăraş împotriva firmelor de exploatare a lemnului din pădurile administrate de ocol şi care ,,au uitat” să-şi mai plătească facturile. Dar asta nu i-a împiedicat pe cei din conducerea ocolului să le încredinţeze an după an noi parcele pentru exploatare. Aşa s-a ajuns la rostogolirea unor debite, la fel ca şi neplata redevenţelor faţă de primării.
 

Lista neagră de sub preşul Ocolului
 

- SC Valy Grupe SRL are de plătit ocolului 39.629,74 lei la care se adaugă dobînzile eferente. Aşa arată dosarul nr. 282/226/2017 şi sentinţa nr. 847/13 iunie 2017 care obligă srl-ul să-şi plătească datoria.
- Un alt debitor obligat de instanţă este SC Explo Iomes SRL care îşi va afla sentinţa în 24 octombrie a.c.
- SC Cincu Teis SRL din Cincu (firma Primăriei Cincu) este chemată în instanţă de ocol în două dosare pentru că deşi a tăiat lemnul încredinţat nu a plătit ocolului sumele stipulate în contract.
- SC Austin Invest prin Bernard Petrică este obligat să plătească ocolului contractul încheiat în 2015. Procesul a continuat de la Judecătoria Făgăraş la Tribunalul Braşov care a admis ordonanţă de plată pe numele firmei şi a lui Bernard Petrică.
- Tane Forest SRL este o altă firmă care a tăiat pădurea fără să plătească nimic.
- Gladro Forest SRL prin Cristinel Mitroiu a fost obligată să plătească ocolului datoria care a făcut obiectul a două dosare în instanţă, ultimele decizii judecătoreşti figurînd în ianuarie 2017. Numai că Gladio Forest a intrat în faliment în martie 2017 (Dosar 1516/62/2017) următorul termen fiind 20 noiembrie 2017. Regia nu are altă soluţie decît să se înscrie la masa credală pentru a recupera banii.
- Şi Vinistel SRL a fost obligată de instanţă să-şi plătească debitele faţă de ocol.
- Pentru Goidescu Construct a fost impusă executarea silită în 31 ianuarie 2017 pentru datoriile neplătite prin contractul încheiat cu ocolul în 2013.
- Societatea Styl Art a fost clientă fidelă la exploatarea pădurilor administrate de ocol, dar nu şi-a plătit serviciile niciodată. În prezent firma este în faliment.
- Şi firma Cabana Urlea SRL are de plătit sume importante în contul ocolului încă din 2013, dar procesul este în derulare şi astăzi.
- O datorie substanţială are de plătit şi Trans Wold Explorer SRL. Deşi a tăiat în voie buşteni a ,,uitat”să achite suma de 425.900,47 lei. Tribunalul Braşov a emis pe numele acestei societăţi ordonanţa de plată în mai 2017 (hotărîrea 423 la dosarul 795/62/2017). Numai că un alt dosar s-a înregistrat la Tribunalul Braşov, cu nr. 2965/2017, între ocol şi Trans Wold Explorer, însă dosarul a fost închis de judecători invocîndu-se lipsa de interes a regiei faţă de această firmă. Cu alte cuvinte, Ocolul silvic de la Voila închide ochii la un prejudiciu de peste 500.000 de lei.
- Şi SC Mesar SRL are de plătit pentru lemnul tăiat, iar dosarul 798/62/2017 în care este judecată această firmă se află pe rol la Tribunalul Braşov.
- Goldex Zagon prin Lorand Kelemen este obligat de Tribunalul Braşov să plătească datoria ocolului de la Voila, pe rol fiind două dosare.
Iar lista continuă, deşi unele societăţi chiar dacă n-au plătit nu s-au mai trezit cu executorul la uşă.

Contractele încheiate de Ocolul silvic Voila erau păguboase pentru regie, dar profitabile pentru terţi
 

     Auditorii Curţii de Conturi au luat la puricat documentele financiare şi activitatea Regiei de la Voila pentru perioada 2010-2012, iar concluziile au fost stipulate în Decizia nr. 21 din data de 13 martie 2014. Conducerea Regiei a contestat măsurile impuse de Curtea de Conturi, iar Tribunalul Braşov i-a respins acţiunea considerînd-o ca nefondată. Conform raportului Curţii de Conturi, ocolul nu a calculat, evidenţiat, facturat şi încasat penalităţi în cazul clienţilor care nu au plătit contravaloarea masei lemnoase în termen de 30 de zile de la emiterea facturilor. Conform auditorilor sînt în discuţie 17 contracte încheiate cu 3 agenţi economici. De asemenea, în contractele societăţii nici nu erau prevăzute clauze penalizatoare pentru clienţii rău platnici. O altă abatere identificată de inspectorii Curţii de Conturi se referă la nerespectarea procedurii de selecţie a agenţilor economici care participă la licitaţia de masă lemnoasă. ,,Din examinarea documentaţiilor pentru 3 contracte de vînzare a masei lemnoase pe picior sau fasonată s-a constatat că: în faza de preselecţie agenţii economici nu au depus certificatul de bonitate financiară şi cazierul fiscal; ulterior selecţiei aceştia au depus garanţia de participare la licitaţie în procent de 5% din valoarea de începere a licitaţiei; ulterior încheierii contractului de vînzare, înainte de eliberarea autorizaţiilor de exploatare nu s-a depus într-un cont special, garanţia echivalentă cu 5% din valoarea lemnului, stabilită prin contractul de furnizare a masei lemnoase”.
 

Din conturi s-au ,,evaporat” 1.247.990 lei
 

     Se ştie că Regia Publică Locală Ocolul Silvic ,,Pădurile Făgăraşului” a preluat activitatea Asociaţiei ,,Codrii Făgăraşului”, la 1 ianuarie 2008. Tot atunci a preluat şi fondul de conservare şi regenerare a pădurilor constituit de vechea asociaţie, în sumă de 417.078,94 lei. Auditorii Curţţii de Conturi au constatat că acest fond a fost utilizat de regia locală ilegal pentru ,,plata vărsămîntului din profitul net către şapte primării. În perioada 2011-2012, la solicitarea proprietarilor de a li se restitui o parte din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor constituit pe perioada asociaţiei, operatorul economic a procedat la efectuarea acestei operaţiuni din disponibilităţile curente, deoarece fondul era consumat” se arată în raport. Constituirea fondului s-a făcut atunci prin aplicarea cotei de 15% la valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare şi s-a înregistrat în evidenţa contabilă fondul constituit, dar nu s-a procedat la alimentarea fondului cu sumele constituite. La data de 31 decembrie 2013 acest fond figura în scripte la valoarea de 715.672,06 lei, dar în realitate fondul avea ZERO lei. Conform Legii 56/2010, ocolul avea obligaţia să constituie şi fondul de accesibilitate a pădurilor. La Ocolul Voila, acest fond nu a fost înregistrat, astfel că auditorii CC au impus constituirea acestuia. Pentru perioada 26 martie 2010- 16 decembrie 2011, valoarea acestui fond trebuia să fie 532.318 lei.

Salarii şi prime pe bandă rulantă
 

     Auditorii Curţii de Conturi au identificat abateri şi în cazul plăţii indemnizaţiilor pentru director şi membrii consiliului de administraţie. Conform acestora, pentru perioada 2010-2012, indemnizaţia directorului regiei a fost mai mare decît cea prevăzută pentru funcţia de viceprimar aşa cum impune legea. În plus, acestuia i-au fost acordate o serie de alte venituri salariate: spor de vechime, indemnizaţia de conducere, indemnizaţie de grad silvic, dar şi prime trimestriale şi anuale. Asta în condiţiile în care nu i se puteau acorda alte beneficii decît indemnizaţia lunară aferentă funcţiei de viceprimar. În cursul anului 2012, acelaşi director a beneficiat pe lîngă indemnizaţia de conducere şi de prime trimestriale şi anuale deşi nu exista nicio hotărîre a Consiliului de coordonare sau a Consiliului de administraţie pentru stabilirea venitului salarial. Valoarea abaterii este în sumă de 96.310 lei. Membrii CA au beneficiat în perioada 2010-2011 de o indemnizaţie mai mare decît cea prevăzută de legislaţie, respectiv 1% din indemnizaţia directorului. Ei au fost remuneraţi cu 41 de lei/şedinţă faţă de 31 de lei/şedinţă în perioada 1 iulie -31 decembrie 2010 şi cu 41 de lei/şedinţă faţă de 35 lei pe şedinţă pe parcursul anului 2011. Prejudiciul se ridică la 1684 lei.
 

Primăriile nu au primit redevenţele aferente contractelor
 

     O altă abatere se referă la taxa pe teren aferentă fondului forestier pe care-l administrează şi care trebuia să fie virată în conturile primăriilor. Ocolul silvic Voila nu a declarat, trecut în contabilitate şi plătit UAT-urilor această taxă. În perioada 2010-2012, taxa respectivă nu a mai ajuns la bugetul local al primăriilor Şoarş, Beclean şi Cincu. Primăriile făgărăşene s-au plîns că nu au încasat nici cotele de profit aferente contractelor şi în plus ocolul le-a scos datoare pentru serviciile de administrare a pădurilor comunale. ,,În loc să încaseze primăria cîteva miliarde pe an (n.r. lei vechi), am rămas cu cîteva sute de milioane (n.r. lei vechi) dar nici acei bani nu i-a mai încasat primăria” a spus primarul de la Lisa. Aceleaşi acuzaţii au fost aduse ocolului silvic Voila şi de primarii din Voila şi Viştea. Am încercat să obţinem documentele care susţin aceste acuzaţii, dar primăriile evită, deocamdată, să le facă publice.

Profit înghiţit de două autoturisme
 

     Din fondurile ocolului au fost achiziţionateîn 2011 două autoturisme Dacia Laureate pentru care s-a plătit 86.954,47 lei . Maşinile au fost predate primăriilor din Recea şi Hârseni, iar cheltuielile cu reviziile, taxele, cauciucurile, asigurări au fost plătite din bugetul regiei, iar ulterior scăzute din profitul net datorat celor două unităţi administrative. ,,În acest mod operatorul a facilitat achiziţia fără bază legală a unui autoturism de către fiecare primărie” au constatat auditorii CC. ,,Voi supune atenţiei membrilor CA solicitarea ziarului de a publica informaţii despre activitatea financiară a unităţii şi vă voi da un răspuns” a promis şeful de ocol Cătălin Stanciu. Va urma. (Lucia BAKI)

Comments
Comentariu nou Cautare
dan  - vine iarna fara lemne si Motrescu nu ne crede   |23-10-2017 21:30:34
Verificati la Ocolul Silvic "Pădurile Făgărașului " și angajările
făcute de către Domnul Director Cătălin Stanciu care si-a angajat acoliții
în ocolul silvic, adică pe Silviu Motrescu, fratele primarului din Beclean,
cei cu care acest director si-a facut vacantele și concediile în Delta
Dunării și la Marea Neagra, și în destinații exotice pe banii din lemnele
furate și vândute ilegal din pădurea comunei Beclean!!!!verificati partiziile
de stejar făcute la boholt și la rodbav!!!!
HORIA  - JAFF   |23-10-2017 23:47:43
Ciudat cum sa ajuns la datoriile astea,fiecare partida a fost parcelata,cel
putin in acte.Ai platit ai taiat dar poate personalul sivic a inchis ochii sau a
fost complice la furtul lemnelor.Fiecare personal silvic de lla padurar la seful
de ocol are cate 2-3case 2-3poate4masini si lista poate continua.BIATA PADURE
DORIN  - DEFRISARE   |23-10-2017 23:51:57
DOAMNA LUCIA BAKI FELICITARI BRAVOOO.DACA VRETI SA DUCETI PANA LA CAPAT ATICOLUL
VERIFICATI TOATE PARTIZILE PE ANII 2013-2016 LA SANGE.APV NR DE ARBORI SI
REALITATEA DIN TEREN.AUNCI O SA VEDETI ADEVARATUL DEZASTRU
florin  - LEMNE   |24-10-2017 09:16:53
VA ROG VERIFICATI CEI DE LA RPL OS PADURILE FAGARASULUI SI-AU RIDICAT COTA DE
LEMN DE FOC,SI CE CANTITATE...ANUL TRECUT AU LUAT CATE 10MC DE LEMN DE STEJAR PE
CARE L-AU VANDUT LA SC DNY EXPLO SI AU INCASAT BANI FRUMOSI.
toader  - sefii   |24-10-2017 13:48:12
si pe serban silviu,finul la adus de la vistea la breaza si la recea tot
catalin...
victor  - ilegalitati   |24-10-2017 13:51:16
BRAVOOO LOR PERSONALUL SILVIC SA IMBOGATIT PE SPATELE PADURIII.INVIDIOSILOR
daniel  - poti sa-i pacalesti pe uni domnu Director dar nu p   |24-10-2017 23:16:48
Doamna reporter Lucia Baki verificați costurile cu care a fost achiziționată
mașina ocolului silvic voila, jeep-ul second-hand care a fost cumpărat la
supra pret din banii primăriilor și composesoratelor din tara fagarasului sa
se plimbe domnul director Cătălin Stanciu! Un tun de 20.000 euro dat de acest
director care se crede mare și tare!!!!!toyota hilux second hand = 50.000
euro!!!salariu de director catalin stanciu = 12.000 lei, ing șef Motrescu
silviu = 10.000 lei și lista e lunga și ar trebui publicata sa vadă și
prostimea ce salarii au șefii care conduc ocolul silvic voila!!!!
crin  - DUSTER   |25-10-2017 21:51:56
Pai aZIS SANDU CA DUSTERUL DE CAND LA PEPARAT [a costat 5210euro
reparatia]MERGEA IN 3 PISTOANE......NA OAMENII SE MAI SI GRABESC
liviu  - RECEA SI PADUREA   |26-10-2017 11:25:40
La RECEA AU PROCEDAT BINE,LEMNELE LE LUAM DE FIRMA DE EXPLOATARE DIN SAT,OAMENI
CUSECADE NU CA ALTII.IAR EI AU GRIJA DE PADURE...
eduard  - tzzzrrrrr.....   |26-10-2017 13:42:35
Tzzzrrrrrrr vine bomba.......in câteva săptămâni la OS Pădurile
Făgărașului și o sa vedem adevărul gol goluț!!!!!
alin  - director condus de mafie   |26-10-2017 13:56:06
Crdeti ca ocolul silvic de la Voila mai este condus de Director!!!??? Va
înșelați! Este condus de mafia din spatele directorului, consilierul
județean Mares, care este și președintele composesoratului de pădure de la
Savastreni,clanul primarului Motrescu de la Beclean, și patronii firmelor de
expoatare din Fagaras.
alin  - clotarii   |26-10-2017 14:00:28
Lumea nu mai știe cum sa își facă rost de lemn pentru foc și clotarii de la
Voila și Beclean nu-i interesează decât buzunarele lor.sa plece din primaria
Beclean și Voila toți clotarii.
victor  - padurea taiata la ras   |28-10-2017 05:07:29
Clotarii din primaria Beclean au devorat banii din visteria primariei,este goala
goluta la fel și pădurea comunei se taie la ras și o vad pe bani grei pentru
buzunarele lor
bogdan  - fara cuvinte   |26-10-2017 14:06:36
La comuna Beclean lumea este disperata după lemnul de foc,padurarul Diaconu
numai cu acordul primarului îți răspunde la telefon iar mai marele comunei
este în delegație prin București, Brașov!
Bruda  - Aveti ce ati votat!   |27-10-2017 15:44:16
Din 5/sate ati ales un hot si escroc,acum spalati-va pe cap cu el!
Doamna Baki
vad ca publicati doar anumite postari.
laurentiu  - UNITI PENTRU dreptate   |28-10-2017 08:40:19
Am votat sloganul UNITI PENTRU DREPTATE dar de fapt era numai de fata acest
slogan, în realitate este UNITI PENTRU A FURA ȘI MINTII
sarbu  - LISA   |26-10-2017 15:13:54
PRIMARUL DIN LISA VORBESTE,FARA AJUTORUL PERSONALULUI SILVIC NICI IN 2050 NU AR
FI IESIT PRIMAR,ASA CA CIOCU mic
laura  - cu respect fata de........   |29-10-2017 00:59:14
STIRI DE ULTIMA ORA!GHICITI UNDE ISI BEA CAFEA DOMNUL PRIMAR CLAUDIU VASILE
MOTRESCU?????GHICITOARE : ÎN BENZINARIA ROMPETROL DE LA IESIREA DIN FAGARAS
IMPREUNA CU NELU MARES CONSILIER JUDETEAN ȘI SURPRIZA CU CALIN POP CEL PORECLIT
ȘI CAP DE MORT!SE PARE CA JOCURILE DE CULISE SAU INTORS! SE NEGOCIAZA LA SANGE
REVENIREA LUI LEANCU LA PRIMARIA BECLEAN
laura  - revenire....   |29-10-2017 01:01:26
Revenirea lui Leancu pe postul de primar ar strica jocurile și interesele
mafiei conduse de clanurile lemnului, venind Leancu cu altele mai sofisticate
marca originala CAP de MORT !
daniela  - leancu si pop   |29-10-2017 01:07:18
În toate comentariile nu se amintește de cei mai controversați conducători
de comuna și mafioți ai Tarii Făgărașului.... Leancu Cosmin și Călin Pop
cel poreclit și CAP DE MORT, oare ce o mai fi făcând acești distinși
domni.......am rămas fără cuvinte Motrescu mai are de învățat pana sa-l
ajungă pe Leancu
laura  - bataie de joc   |01-11-2017 14:17:10
Din luna iunie 2016 locuitorii comunei Beclean, comunitatea satelor comunei este
tratata cu o crasa bătaie de joc!întârzierea cu rea credință a da lemne de
foc cetățenilor din toate satele comunei,încercările de dezbinare a
comunității prin promisiuni fără acoperire,profitând de unele interese
particulare, prost intelese sunt imagine hidoasa dar fidela a administrației
publice Beclean!
Ghita  - Padurari hoti   |01-11-2017 15:15:54
Cu padurari hoti care nu dau lemne la oameni dar iti aduc ei la pret triplu in
doua zile,vezi hoti ca bruda si cucu!
Gerila cel friguros  - Se schimba Motrescu cu Leancu   |02-11-2017 18:09:41
Se schimba mobila la primaria Beclean ,kowrvettele au ramas tot alea ,dar se
rotesc !Cum cicea conu Caragiale : „Din două una, daţi-mi voie: ori să se
revizuiască, primesc! Dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască,
primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele…
esenţiale”
ioan  - pasi mici   |09-12-2017 02:23:48
Cu pași mici dar repezi se apropie Leancu și Călin Pop de Primaria Beclean.
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anunt mediu Salco Serv

 

     SC SALCO SERV SA Fagaras, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a autorizatiei de mediu pentru activitatea de colectare ,transport si depozitare a deseurilor, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special,desfasurata in comuna Sinca cu satele apartinatoare:Sinca, Valcea, Ohaba,Persani,Sercaita, Bucium; pentru deschiderea unui centru de colectare deseuri nepericuloase (hartie si carton, PET, sticla, metal si ambalaje din lemn); pentru activitatea de colectare deseuri periculoase (DEEE-uri) si pentru activitatea de demontarea si dezasamblarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;pentru amplasare statie mobila de carburanti(motorina),activitati desfasurate in incinta societatii SC SALCO SERV SA.
     Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, pe toata perioada derularii procedurii.

BUSINESS CHALLENGE - FOR ENTREPRENEURS ONLY?

În ediţia tipărită

Tinerii făgărăseni nu cunosc însemnele nationale

 

     Însemnele sau simbolurile naţionale, aşa cum arată art. 12 din Constituţia României sînt:
Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.
Ziua naţională a României este 1 Decembrie.
Imnul naţional al României este ,,Deşteaptă-te române”.
Stema ţării şi sigiliul statului sînt stabilite prin legi organice
     Pentru tinerii făgărăşeni, însemnele naţionale reprezintă o întrebare grea la care prea puţini au putut răspunde. În schimb făgărăşenii trecuţi de prima tinereţe sau persoanele vîrstnice se mîndresc cu simbolurile naţionale şi le cunosc semnificaţia.

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 629 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

1.JPG

Cartea

Informatii utile

FaceBook

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 775
Număr afişări conţinut : 4316309

Horoscop zilnicZiare