Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Ştirile locale ,,Noi sîntem o scînteie din Dumnezeu”
,,Noi sîntem o scînteie din Dumnezeu”

 

a spus medicul neurolog şi psihiatru, emerit om de ştinţă, Dumitru Constantin Dulcan, într-o conferinţă deschisă desfăşurată în Crama Cetăţii Făgăraşului

     Joi, 19 octombrie a.c., începînd cu ora 17.00, fosta Cramă din incinta Cetăţii Făgăraşului a fost ticsită de intelectuali şi lume bună din Făgăraş, şi nu numai, la evenimentul găzduit de Muzeul Ţării Făgăraşului ,,Valer Literat“, intitulat ,.Mintea care transformă“.

 În cadrul acţiunii ,,Eleven Events“, Dumitru Constantin Dulcan- promotorul ,,Noii Spiritualităţi“ s-a adresat făgărăşenilor. Momentul inedit a fost aşteptat cu sufletul la gură atît de oamenii de cultură din Făgăraş dar şi pentru cei dornici să afle cît mai multe despre viaţa spirituală.

,,Mă bucur să mă aflu pe urmele lui Mihai Viteazul“
 

     ,,Mă bucur să fiu aici, pe urmele lui Mihai Viteazul, şi vom vorbi despre un subiect care vizează existenţa, ştiinţa şi religia. Am intitulat subiectul pe care îl voi aborda astăzi ,,Mintea care transformă“ deoarece prin minte putem să ne actualizăm. Ce este mintea? Creierul este mintea, mintea este creierul sau este vorba de două entităţi separate? În realitate eu pot să-i comand creierului să tacă. Eu sînt cel care îmi comand propriul meu creier. Mintea înseamnă cunoaştere“.

,,Ce a fost la început? Noi sîntem făcuţi din lumină“
 

     ,,Ce a fost la început? Ştim? Nu prea. Realitatea este ceea ce vedem? Adevărul. Ce este Adevărul? Adevărul este dincolo de om. Cine spune că adevărul este adevărul lui îl compătimesc. Dacă n-ar fi ceea ce este. Timpul şi spaţiul s-a constituit cu prima undă de creaţie. Astrofizica ne spune că, iniţial, a fost un ocean de energie şi dintr-o dată apare un punct în Oceanul fiinţial de energie. Să ne amintim de versurile lui Eminescu: ,,Dac-o dat-un punct se mişcă…“. Dintr-o dată se rupe simetria. Dumnezeu renunţă la simetria Lui pentru a fi noi. Este o evoluţie spre noi. Dacă noi nu am avea raţiune, psihologie, emoţii am putea spune că sîntem nimic. Cum să spun că ceasul acesta s-a născut singur? Eu sînt obligat să spun: poate nu vă place Cuvîntul lui Dumnezeu. Spuneţi-i inteligenţă sau cum vreţi voi. Această fiinţă primordială are o raţiune simplă. Noi sîntem făcuţi din lumină, aşa cum se exprima Heisser. Dacă religiile ştiau asta acum două-trei mii de ani înainte de ştiinţă ce înseamnă asta? Că ştiinţa este neputincioasă. Din 2004 s-a reuşit să se aducă o undă de lumină aproape de ,,0“ pentru că nu există ,,0“ absolut. Iată: lumină-substanţă-lumină. Magnitudinea acestei forţe este de 0,07. Dacă era mai mică, părţile componente ale atomului nu mai puteau să lucreze“ a spus Constantin Dulcan.

Cine menţine ,,sita“?
 

     ,,Cine menţine această sită perfect? Realizaţi cîtă raţiune este aici? Pot spune că mintea mea vine dintr-o altă raţiune pentru că există o raţiune de dincolo de noi. Universul este fizică, matematică şi chimie. Am umblat în toată lumea, inclusiv în Orient şi am descoperit Treimea peste tot: Tao face pe 1, pe 2 şi începe lumea. Tot din 3. Dacă un singur fenomen îl putem explica ştiinţific eu renunţ la ideea de Dumnezeu. Demonstraţi cum făcea minuni Sfîntul Nectarie? Dar cum or fi stînd astrele astea de atîtea miliarde de ani fără baterie? Kepler credea că planetele sînt împinse pînă la Newton cînd lucrurile s-au schimbat. Singura formă posibilă însă era mişcarea. Ştiţi că există un Institut al Inimii în California? S-au făcut experienţe cu rugăciuni atît la San Francisco cît şi la Harvard demonstrîndu-se că dacă alţi zece se concentrează asupra unuia, el se vindecă cu o medicamentaţie mai mică. America nu este numai o ţară a războiului aşa cum greşit ne imaginăm noi ci şi una a spiritualităţii. În America (N.R- S.U.A), familia şi prietenii se adună şi se roagă pentru cel bolnav. Un chirurg aflat în comă a spus: ,,Vedeam nişte umbre aplecate de la care primeam energie“. Este rugăciunea o iluzie? Mai este utilă religia omului modern? Trebuie să ştiţi că mintea noastră nu este decît un ram al minţii cosmice. Noi sîntem interconectaţi. Începînd de la Copernic se renunţă la geocentrism. ,,Soarele se învîrte în jurul pămîntului care e plat“ se credea. Întîi a fost Newton. Universul este un conglomerat de subiecte separate. Aceste separaţii ne costă azi pentru că Fizica modernă spune că totul este interconectat. Un foton este despărţit în două, cînd termină traseul dirijat ies şi se unesc din nou cele două părţi pentru că ştiu că sînt fraţi. De unde ştiu? Înseamnă că o undă le şopteşte“ a vorbit profesorul Dulcan despre Forţa care menţine lumea.

,,Ura poate duce pînă la cancer”
 

      ,,N-am venit să repet din cărţi ci să spun ce cred eu şi la ce concluzie am ajuns eu. Există o energie la nivel de cîmp cuantic care interconectează totul. Vedem soarele cît e de mare? Vedem că pămîntul este rotund? Realitatea nu este ceea ce vedem, ci dincolo de noi. Noi vedem lucrurile doar la suprafaţă pentru că am fost programaţi să vedem lucrurile aşa. Noi sîntem creaţia unei Minţi Universale. Mintea noastră este în ram cu mintea de dincolo. Viitoarea medicină va fi cea holistică. Conştiinţa pură trimite particule spre noi. Informaţia înseamnă conştiinţă, ceva care dă formă. Vrem, nu vrem, noi sîntem rezultatul unei minţi iar orice gînd se reflectă asupra întregului. Este extrem de important ce gîndesc. În momentul în care ai o emoţie se activează nişte zone care aprind o anumită emisferă din creier. Cuvintele au două modalităţi din punct de vedere semantic: pozitiv şi negativ. Noi putem greşi cu gîndul, cuvîntul sau fapta. Gîndul pozitiv stimulează partea stîngă din creier. Pentru mine, care nu discut din unghiul canonicului, Iisus este cel mai mare Învăţător de pe Terra. Sîngele Lui avea energia pe care I-a dat-o Cerul, putînd să schimbe toată nemernicia lumii romane. Orice cuvînt, în momentul în care îl gîndim, este un gînd de energie. Iertarea, din punct de vedere ştiinţific, este benefică organismului, furia nu. Cînd rămîi cu această furie, ADN-ul se strînge şi provoacă boala. Oameni care au plecat pe lumea cealaltă au trimis în vis să fie iertaţi pentru că nu sînt liniştiţi. Să ne gîndim la faptul că Nelson Mandela a schimbat ura în pace. După 26 de ani de puşcărie devine prim-ministru şi îi iartă pe cei din tribul care i-au ucis mama. A fost conştient că fără iertare viitorul ţării sale nu va duce nicăieri. Ura poate duce pînă la cancer. Atunci cînd plec cu un gînd negativ, merg într-o atmosferă de nori negri care integrează fiecare celulă. Cînd sînt împăcat, chimia mea favorizează sănătatea şi longevitatea. Ura, frica, violenţa au o chimie de stress şi scurtează viaţa. În momentul în care trăieşti în frică, prin hormonii de stress, blochezi refacerea nervilor. De la Davidson am plecat cu concepţia de cod etic al creierului. Creierul are zone definite, el nu face selecţia între bine şi rău, o face conştiinţa. Eu, cînd vorbesc într-un fel, voi fi sănătos, cînd mă port altfel, mă îmbolnăvesc“ a explicat omul de ştiinţă.

Noua Spiritualitate: cerul ne cere un cod etic
 

     ,,Am numit lucrul acesta Noua Spiritualitate. Observaţi ce se întîmplă astăzi cu alte religii. La nivel de Cosmos există o lege a Binelui. Aş vrea să mă înţelegeţi bine, altfel nu-mi puneam microfonul, vă citeam de acolo şi nici nu auzeaţi. Există o conştiinţă a Cosmosului. Rostind un cuvînt, noi pledăm pentru sănătate, viaţă sau moarte. Adam Smith spune: ,,În materie de economie liberală nu există morală, ci interes“. De la diferenţa de păreri, la divergenţă, conflict, război şi crimă, atunci înseamnă că nu sînt bun. Înainte totul se reducea la o bîtă sau sabie dar astăzi avem un adevărat arsenal nuclear. Aţi văzut diplomatul preşedinţilor cînd pleacă în vizite? Acolo ei poartă un program nuclear. Bomba cu hidrogen creează între soare şi pămînt un strat ce instalează o iadă cosmică. Riscul de auto-distrugere este astăzi enorm. Mi-am bătut oare capul degeaba cu dumneavoastră? Fac asta din generozitate şi sînt conştient, pentru că am citit nişte lucruri mai devreme decît alţii. Cerul ne cere un cod etic. Cel mai neînsemnat gînd al meu duce pînă în cel mai îndepărtat colţ de Univers“.

,,Dacă mai tăiem mult pădurile vom ajunge o ţară de dune“
 

     ,,Pămîntul e viu. Ce facem noi cu el? Distrugerea planetei este unul dintre cele mai rele lucruri. Odată cu distrugerea pădurilor au apărut în sudul ţării noastre dune. Dacă mai tăiem mult pădurile vom ajunge o ţară de dune. Aşa s-a ajuns în oraşele Romei şi ale Greciei. Amazonul este plămînul Terrei iar oamenii de acolo au început să taie păduri. Dispar într-o zi mii de specii iar ultima specie care va dispărea sîntem noi. Dacă cel care a făcut războaiele din Orient ar vedea Capela Sixtină atunci nu le-ar mai face dar nu o vor vedea niciodată pentru că sînt limitaţi. Fiecare cuvînt îşi are punctul lui de energie. Undeva este informaţia iar informaţia este cea care creează gîndul. Iau exemplul meu personal. Toate cărţile la care m-am gîndit au venit, deşi părinţii mei erau foarte săraci. Bazele civilizaţiei occidentale au fost create de Roma şi de Grecia. Erau ei atît de tîmpiţi să spună prin acei preoţi şi preotese ale lor: ,,Vei muri, nu vei muri“ aşa cum se învăţa în manualele marxiste? Vă dau un exemplu: am avut o revelaţie cînd am citit ,,Istoria societăţilor lumii antice“ scrisă pe la 1840 în limba franceză. Acea carte a stat undeva, într-un colţ, plină de praf, necitită vreme de vreo 40 de ani ca să o citesc eu. Codul genetic creează proteinele pentru germenii buni sau răi“.

,,Nu urîţi dacă vreţi să fiţi fericiţi şi socializaţi!“
 

     ,,Nu urîţi! Evitaţi acest lucru dacă vreţi să fiţi fericiţi şi, mai ales, socializaţi. Prin socializare noi cîştigăm energie. Urăşti, te cerţi- pierzi energie; gîndeşti frumos- dimpotrivă. Fundamental noi sîntem lumină. Faptul că ne întîlnim cu prietenii ne încarcă de energie. Evitaţi singurătatea! Nu ştiu cît vom mai continua cu această stupiditate materialistă“ ne sfătuieşte doctorul Dulcan.

,,Rugăciunea trebuie făcută cu fervoare, dar nu citind cărţi”
 

     ,,Încercaţi, ca după un efort, măcar douăzeci de minute să staţi cu ochii închişi. Recuperarea energiei după efort este foarte importantă. Consumînd mereu din mine fără să mă regenerez, mă îmbolnăvesc. Să luăm de exemplu Religia, şi aici nu mă refer doar la cea creştină. Postul a fost pus sub interdicţie divină, da? Acum toate dietele din lume recomandă postul. Aceste enzime din ficat, pancreas, se epuizează, alimentele stagnează acolo şi încep apoi bolile şi nefericirile catastrofale. Dimineaţa, cînd te scoli, bea o cană de apă, mănîncă un fruct pînă la amiază. Nu zarzavaturile de pe rafturile magazinelor trebuie căutate ci cele proaspete, care conţin enzime. Contează enorm de mult starea de bună-dispoziţie. Orice boală îşi are chimia ei. Chimia bolii nu putem să o schimbăm decît prin schimbarea unei dispoziţii. Propune-ţi să fii fericit. Să fii fericit că ai două mîini, două picioare şi doi ochi. Dacă vreunul are mai mult, poate avea pe cale cinstită. Însăşi invidia, bîrfa, nu fac decît să îmbolnăvească. Nici Dumnezeu nu va putea vreodată să ne mulţumească pe toţi. Am văzut atîţia oameni fericiţi în sărăcia lor, mulţumiţi doar că au universul deasupra. Un ţăran, cînd se roagă, este mult mai ascultat decît un intelectual, pentru că acela transmite emoţii. Nu raţiunea este pe primul plan, ci efectul, sentimentul. Am fost creaţi din sentimentul că vreau să mai fie o fiinţă cu mine. Rugăciunea trebuie făcută cu fervoare, dar nu citind cărţi. Cum gîndim, ce emoţii avem, de unde venim, cum ne întoarcem? Interesul Universului este să ne schimbăm. Am citit întrebările unei studente americane care vorbea despre ameninţarea cu iadul: ,,Ori de cîte ori greşesc, părinţii mei nu-mi dau foc. Voi de ce mă ameninţaţi cu iadul şi focul?“ Dumnezeu nu ne pedepseşte. Noi, prin gîndurile noastre creem raiul sau iadul“ a spus Dumitru Constantin Dulcan.

,,Noi trebuie să ne schimbăm pentru a schimba lumea”
 

     Profesorul şi scriitorul Constantin Dulcan a răspuns apoi timp de treizeci de minute unor întrebări venite din partea unui public avizat. ,,Creierul e pianul. Trebuie să cînte cineva la el? Conştiinţa o face. Intuiţia este acea informaţie care vine dintr-o sursă necunoscută“. Au venit apoi întrebări care vizau posibilitatea dedublării- să pleci în eter cu spiritul. Constantin Dulcan a răspuns: ,,Există un Institut care face excursii în spirit. Se poate face natural. Noi primim informaţii din lumea necreată care devine carne în noi“. A vorbit apoi despre morală: ,,Cînd beau, înjur, vorbesc vulgarităţi şi fac toate relele, canalul e închis. Există alternativa ca noi să ne schimbăm şi să schimbăm lumea“.

,,Dacă exclud religia ca pe o cale de cunoaştere, sînt idiot!“
 

     ,,Dacă exclud religia ca pe o cale de cunoaştere, sînt idiot! Ea a ţinut, încă din vremuri imemoriale, loc de lege şi ştiinţă. Cineva a vorbit cu unii acum cîteva mii de ani înainte despre lucruri care s-au descoperit astăzi: că noi sîntem lumină! Cînd vei vedea cum contribuie Universul la crearea unui om este fantastic. În forma iniţială cîţi ştiau carte? Luca, Matei, Pavel şi alţi cîţiva. Era nevoie de o antropomorfizare pentru a le explica oamenilor simpli unele lucruri. Dumnezeu este prezent în fiecare dintre noi. Eu iau doar exemplul unei celule pe care nu pot s-o desprind de unda ei: Noi sîntem o scînteie din Dumnezeu. Nu poţi şti niciodată cum a fost făcut Universul. Ateismul a început cu Boccaccio într-o vreme în care trei sferturi din Europa a fost răpusă de ciumă. Vreţi să spuneţi că în Irak au murit doar soldaţii? Sîntem într-o contradicţie flagrantă. Vrei, nu vrei ştiinţa se duce la Dumnezeu. Nu înseamnă că, prin ştiinţă, ştim totul despre Univers. Ştim doar 4%. Mari nenorociri s-au făcut în numele ştiinţei. În limitele a ceea ce ştim trebuie să extragem concluziile utile“ a sintetizat Dumitru Constantin Dulcan. (Ştefan Botoran)

Cine este Dumitru Constantin Dulcan?
 

     Medic neurolog şi psihiatru, Dumitru Constantin Dulcan este un emerit om de ştiinţă şi a avut o carieră excepţională ca medic militar scriind lucrări de excepţie în vremuri grele pentru ţara noastră. În anii 80 era căutat cu aviditate de către cititori dar cărţile sale au fost interzise de către regimul comunist din România. S-a născut pe data de 6 noiembrie 1938, la Mârghia, Argeş. Este absolvent al liceului ,,Nicolae Bălcescu“, azi Colegiul ,,I.C. Brătianu“ din Piteşti şi al Facultăţii de Medicină Generală din cadrul Institutului Medico-Militar (1962). Este specializat în neurologie şi psihiatrie avînd, de asemenea, o multitudine de alte competenţe: explorări neurofiziologice, acupunctură şi terapia durerii. În anul 1962 devine doctor în medicină iar în 1976 doctor în ştiinţe medicale. A participat la cursuri, documentări şi congrese la Beijing, Roma, Berlin, Paris, Marsilia, Geneva, Istanbul, Viena, Minneapolis, Londra, Toronto, Sydney, Bangkok, Madrid, Lisabona, Florenţa, Moscova, Rhodos, Nisa. Este membru al celor mai prestigioase foruri medicale din ţară şi străinătate. Are lucrări de specialitate medicală, cu conţinut eseistic şi filosofic şi este posesorul unor brevete de invenţii. Este Şeful Catedrei de Neurologie şi Neuropsihosomatică de la Universitatea ,,Titu Maiorescu“ din Bucureşti. A participat de-a lungul vremii la studii clinice internaţionale şi este autor a peste 300 de studii comunicale la congrese naţionale şi internaţionale. Lista sa de premii şi decoraţii primite este foarte lungă. 

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

Anunt mediu Salco Serv

 

     SC SALCO SERV SA Fagaras, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a autorizatiei de mediu pentru activitatea de colectare ,transport si depozitare a deseurilor, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special,desfasurata in comuna Sinca cu satele apartinatoare:Sinca, Valcea, Ohaba,Persani,Sercaita, Bucium; pentru deschiderea unui centru de colectare deseuri nepericuloase (hartie si carton, PET, sticla, metal si ambalaje din lemn); pentru activitatea de colectare deseuri periculoase (DEEE-uri) si pentru activitatea de demontarea si dezasamblarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;pentru amplasare statie mobila de carburanti(motorina),activitati desfasurate in incinta societatii SC SALCO SERV SA.
     Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, pe toata perioada derularii procedurii.

BUSINESS CHALLENGE - FOR ENTREPRENEURS ONLY?

În ediţia tipărită

Tinerii făgărăseni nu cunosc însemnele nationale

 

     Însemnele sau simbolurile naţionale, aşa cum arată art. 12 din Constituţia României sînt:
Drapelul României este tricolor; culorile sunt aşezate vertical, în ordinea următoare începând de la lance: albastru, galben, roşu.
Ziua naţională a României este 1 Decembrie.
Imnul naţional al României este ,,Deşteaptă-te române”.
Stema ţării şi sigiliul statului sînt stabilite prin legi organice
     Pentru tinerii făgărăşeni, însemnele naţionale reprezintă o întrebare grea la care prea puţini au putut răspunde. În schimb făgărăşenii trecuţi de prima tinereţe sau persoanele vîrstnice se mîndresc cu simbolurile naţionale şi le cunosc semnificaţia.

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 643 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

2.JPG

Cartea

Informatii utile

FaceBook

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 775
Număr afişări conţinut : 4316315

Horoscop zilnicZiare