Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home
O viaţă dedicată elevilor Email
Luni, 25 Septembrie 2017 18:11

 

Profesorul de fizică Gheorghe Bucşa din Victoria are peste 30.000 de ore predate şi şapte generaţii de elevi la catedra de dirigenţie Deşi este pensionar, profesorul vine în faţa elevilor de azi cu un volum de explicaţii şi chestionare de fizică

     Fiecare şcoală se laudă cu cadrele didactice care au activat de-a lungul anilor la catedră şi care au pregătit generaţii bune de elevi.

 Cînd stai de vorbă cu un profesor, discuţia ajunge întotdeauna la elevii săi care au ajuns ,,oameni mari”. Este un fel de încununare a întregii activităţi de la catedră şi care întrece cu mult titlurile şi premiile obţinute peste timp. Profesorul Gheorghe Bucşa are în spate 39 de ani de activitate didactică la catedra de fizică. Şcoala din Victoria se mîndreşte cu un astfel de profesor mai ales că urmele trecerii lui se văd în laboratoarele de fizică înfiinţate de el şi care se folosesc şi astăzi de elevi.

Profesor şi director
 

     Profesorul Gheorghe Bucşa are 80 de ani şi locuieşte în oraşul Victoria. Şi-a început activitatea de dascăl în urmă cu 58 de ani, mai precis la data de 1 septembrie 1959 la şcoala generală din localitatea Viştea de Jos. Deşi specialitatea lui era fizica, profesorul Gheorghe Bucşa a predat şi alte materii, matematică, educaţie fizică şi chiar limba rusă. În data de 1 septembrie 1960 a fost transferat la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu" din Victoria pe catedra de fizică unde era unul dintre cei mai tineri dascăli din liceu. 18 ani a predat în această instituţie de învăţămînt pînă în anul 1978 cînd regimul comunist a desfiinţat liceul printr-o decizie guvernamentală. Ministrul Educaţiei şi Învăţămîntului, Aneta Spornic, a desfiinţat toate liceele teoretice din ţară şi a lăsat doar liceele cu profil industrial. ,,Nu pot uita declaraţia ministrului Aneta Spornic care spunea: nu avem nevoie de intelectuali, noi avem nevoie de forţă de muncă. Eu nu am învăţat franceză şi totuşi am ajuns ministru. În perioada respectivă existau clase de real şi uman. În fiecare clasă erau peste 30 de elevi" a spus profesorul Gheorghe Bucşa. După căderea regimului comunist liceul teoretic a fost reînfiinţat începînd cu data de 1 septembrie 1990, dată la care profesorul Gheorghe Bucşa şi-a continuat activitatea la liceul teoretic pînă la pensionare, în 1998. Profesorul Bucşa a fost director adjunct la Liceul Industrial de Chimie vreme de 9 ani, în perioada 1980-1989.

Fizica experimentală, în ajutorul elevilor
 

     ,,Am avut elevi foarte buni. La mine în clasă niciodată nu am avut probleme de disciplină, iar elevii la care le-am fost diriginte sînt foarte apropiaţi, mereu se întîlnesc şi cu plăcere îşi amintesc de frumoşii ani de liceu. Îmi aduc aminte că stam cu elevii în laboratorul de fizică pînă noaptea tîrziu. Plecam şi la orele 23.00 pentru că nu realizam cît de repede trecea timpul în preajma elevilor. Îmi făcea plăcere să-i ajut. După orele de curs, în funcţie de programul elevului ne întîlneam în laborator şi ne apucam de treabă. Am avut o relaţie specială cu elevii. Acum, mă doare sufletul cînd văd sau aud scandaluri între dascăli şi elevi. Cred că familia nu mai este aşa cum a fost odată. Părinţii sînt foarte ocupaţi cu munca, iar copiii au prea multă libertate. Prin anii 70 exista concucenţă între Liceul ,,Radu Negru” şi Liceul ,,IC Drăguşanu" şi erau catalogate la fel. Am avut serii cu promovabilitate la bacalaureat 100%. Fizica este o materie de bază, iar programa şcolară este mult prea încărcată. Consider că trebuia să se treacă la fizică experimentală pentru că astfel elevii ar înţelege mult mai bine fizica şi ar îndrăgi-o" a mai spus profesorul.

Bilanţ la pensionare
 

     După 39 de ani de activitate, profesorul Gheorghe Bucşa a ieşit la pensie. ,,Am predat 26.520 de ore de fizică, la care se mai adaugă şi alte sute de ore de matematică şi limba rusă. În activitatea mea de profesor am corectat 18.000 teze şi 36.000 lucrări de control. Am avut 2.400 de absolvenţi şi am fost diriginte la şapte promoţii" a mai spus profesorul. Dascălul se laudă cu foştii elevi care au devenit la rîndul lor profesori de fizică. ,,Am avut elevi de excepţie. Sînt fericit că în cele trei unităţi de învăţămînt din oraş sînt încadraţi ca profesori de fizică trei foşti elevi. Este vorba despre: Gheorghe Cînduleţ, acum pensionar, Ileana Mătuşoiu şi Marioara Deszi. Mai mult, folosesc stilul meu de lucru, fac experimente şi au relaţii bune cu elevii. Şapte dintre foştii mei elevi au fost şi sînt profesori de fizică. Îmi amintesc cu drag de Tomoaia Maria care este profesor universitar în Statele Unite. Un alt fost elev, Mihai Moisin, a înregistrat 100 de brevete în Statele Unite. Şi fiul meu, Andrei Bucşa este în Toronto şi are înregistrate o serie de brevete în domeniu cercetării" a mai spus profesorul de fizică.

A editat trei cărţi
 

     În perioada 2015 - 2017 profesorul a reuşit să editeze trei cărţi. Este vorba despre:
- Lecţii de dirigenţie...ani! (2015)
- Albinele şi viaţa lor socială (2016)
- Fizica pentru liceu. Chestionare şi explicaţii (2017)
 

     ,,Fizica pentru liceu. Chestionare şi explicaţii" este un volum deosebit de util elevilor, dar vine şi în ajutorul profesorilor de fizică pentru că reprezintă o sistematizare a materiei de liceu şi respectă programa şcolară. Volumul este util elevilor la pregătirea pentru teze, concursuri şcolare şi pentru admiterea în învăţămîntul superior. Cartea cuprinde cinci capitole: mecanica, termodinamica, electricitatea, optica, fizica atomică şi nucleară. ,,În decursul timpului am încercat diferite metode şi procedee pentru ca elevii să înţeleagă şi să rămînă cu cît mai multe cunoştinţe de fizică. Aşa s-a născut un ,,caiet de teorie". În cartea ,,Fizica pentru liceu. Chestionare şi explicaţii" am reuşit să cuprind programa şcolară din perioada 1960 pînă în 2000. Uneori mi-am permis să ies din tiparul progranelor şcolare cu scopul simplificării demonstraţiilor" a mai spus profesorul. Cartea cuprinde:
- 306 definiţii de fenomene, mărimi fizice, unităţi de măsură
- 85 enunţuri de legi şi principii
- 155 de deduceri de legi şi relaţii între mărimi fizice
- 271 desene explicative şi reprezentări grafice
- 59 enumerări şi justificări ale unor proprietăţi
- 8 particularizări ale unor formule generale
- 34 descrieri de fenomene, instalaţii sau experimente celebre
- 47 probleme rezolvate
     ,,La sfîrşitul fiecărui capitol din carte sînt cîteva probleme rezolvate, ca aplicaţii, majoritatea fiind alese din culegeri date la concursurile şcolare sau la admiterea în învăţămîntul superior. Această carte nu poate înlocui munca profesorului la clasă, care prin experimente şi explicaţii pertinente îi face pe elevi să înţeleagă fenomenele fizice şi legile" a mai spus profesorul Bucşa. Volumul ,,Fizica pentru liceu. Chestionare şi explicaţii" va fi lansată în data de 5 octombrie 2017 la ora 18.00 la Liceul Teoretic ,,IC Drăguşanu", în sala CDI.

Ştefan Bucşa, personalitate a Avrigului
 

     Profesorul Bucşa s-a născut în data de 23 aprilie 1938 în localitatea Avrig, judeţul Sibiu, din părinţii Ştefan şi Maria, ambii din familii de ţărani. Tatăl, Ştefan, a rămas orfan la vîrsta de 7 ani şi a fost crescut de mamă. Profesorul vorbeşte cu mult respect despre tatăl său, o personalitate a oraşului Avrig. Ştefan Bucşa a fost pasionat de munca didactică, de ştiinţă şi tehnică, de muzică, dar a iubit şi natura. A conceput şi realizat multe aparate destinate fizicii şi chimiei pentru care a luat premii naţionale fiind chiar detaşat un an la Intreprinderea de materiale didactice din Bucureşti. A fost lector la Centrul de îndrumare a cadrelor didactice din Sibiu. A fost interesat permanent de noutăţile din ştiinţă şi tehnică, iar în 1959 a construit singur un radio cu magnetofon, în 1962 a construit un televizor, iar în 1940 a confecţionat un aparat de radio care a fost montat în Gara Avrig pentru ca oamenii să afle veşti de pe front. A înfiinţat şi dirijat un cor bărbătesc pe care l-a denumit ,,Răsunetul". A participat la mai multe concursuri desfăşurate în ţară. A obţinut locul II pe ţară la Ateneul Român din Bucureşti. În 1938 a înfiinţat şi dirijat fanfara de la uzinele Avrig. A mai desfăşurat multe activităţi utile şi practice pentru elevi, de exemplu a realizat o pepinieră în care elevii au învăţat să altoiască pomi fructiferi. Cea mai importantă realizare a fost introducerea gazului metan pentru consumul caznic în Avrig. În timpul liber a fost vînător şi pescar. Mama ssa, Maria Bucşa, a urmat şcoala în Sibiu şi a fost învăţătoare în Avrig.

Invitat în comisiile de specialitate ale IŞJ Braşov
 

    Profesorul Gheorghe Bucşa a urmat şcola primară şi elementară în Avrig. În 1959 a absolvit Facultatea de Matematică - Fizică la Universitatea ,,A.I. Cuza” din Iaşi. În timpul activităţii a obţinut gradele didactice definitive, II şi I. Profeorul a participat la cursuri de performanţă în Cluj ( 1961), Bucureşti (1968), Braşov (1976), Bucureşti (1983) şi Braşov (1988).
- În 1958 a cîştigat un concurs naţonal de fizică teoretică.
- În perioada 1959 - 1960 la Viştea a înfiinţat un cerc de informare ştinţifică în cadrul învăţămîntului agrotehnic şi a ţinut prelegeri despre sateliţii artificiali, sistemuel solar şi lumina.
- În 1960 a făcut parte din colectivul de conferenţiari ai filialei SRSC Braşov şi a ţinut prelegeri pentru popularizarea ştiinţei.
- În 1980 a primit titlul de profesor evidenţiat.
,,Am avut preocupări de introducerea metodelor active în predarea fizicii colaborînd cu ICPPD Braşov pentru noi tehnologii didactice cum ar fi: lecţie cu elaborare de proiect, utilizarea materialului distribuit în lecţie, utilizarea fotografiilor în lecţia de fizică. În acest sens am publicat articole metodice în Gazeta Învăţămîntului şi revista Astra şi am colaborat împreună cu Constantin Şoitu la editarea unei metodici de predare a fizicii. În perioada cît am predat am construit mai multe laboratoare de fizică. În 1965 am fost premiat pentru laboratorul amenajat la şcoala generală care a fost considerat unul dintre cele mai moderne din regiune. Al doilea laborator l-am făcut în clădirea liceului teoretic, iar în 1980 în incinta Liceului Industrial Chimie. Am construit numeroase aparate de fizică destinate demonstraţilor pentru orele de fizică. Mulţi ani am condus cercul de pedagogie, de fizică şi chimie al profesorilor din Ţara Făgăraşului, unde am susţinut referate şi lecţii deschise. Am fost cooptat la nivelul IŞJ Braşov pentru a îndruma şi controla activitatea didactică din şcolile din judeţ. Am fost delegat pentru inspecţii speciale de definitivat şi gradul II. Am activat în cadrul societăţii de fizică şi chimie, participînd cu referate la trei consfătuiri din Cluj (1961), Braşov (1965) şi Iaşi (1969)" a mai spus profesorul Gheorghe Bucşa.

O familie de intelectuali
 

     ,,Am fost căsătorit de două ori. Prima căsătorie a durat doar de patru ani, iar a doua căsătorie a avut loc în 1971 cu Doina Maria Bucşa, inginer chimist care a lucrat în proiectare la Combinatul Chimic Victoria. Din cele două căsătorii au rezultat trei copii, o fată şi doi băieţi. Iulia Ciurescu, lector universitar la catedra de limbă şi literatură engleză la Universitatea Craiova, Andrei Bucşa, inginer electronist şi lucrează ca inginer proiectant în Toronto – Canada şi Mihai Bucşa care este inginer silvic şi lucrează la Ocolul Silvic Avrig”. (Carla TATU)

Comments
Comentariu nou Cautare
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

În ediţia tipărită

Făgărăsenii nu vor participa la referendum

 

     Majoritatea făgărăşenilor nu găsesc rostul organizării referendumului din 6-7 octombrie 2018 şi spun că nici nu vor participa. Ei consideră că familia tradiţională este clară şi nu poate fi altfel decît formată prin căsătoria dintre un bărbat şi o femeie. Făgărăşenii spun că banii cheltuiţi pentru acest demers ar putea ajuta Sănătatea şi Educaţia care sînt uitate de guvernanţi. Mai pun organizarea referendumului şi pe seama unei manipulări grosolane de care abuzează guvernanţii pentru a-şi ascunde incompetenţa, lăcomia, faptele de corupţie şi modificarea acelor legi care să le ascundă dosarele penale. (continuare doar în ediţia tipărită).

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 552 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

8.JPG

Cartea

Informatii utile

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 778
Număr afişări conţinut : 4312111

FaceBook

Horoscop zilnicZiare