Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Mică publicitate Patru mandate în fotoliul de primar
Patru mandate în fotoliul de primar Email
Luni, 28 August 2017 17:06

      Profesorul Viorel Olteanu a condus Oraşul Victoria în perioada 1992-2008 Profesorul Oltenu este cel mai longeviv primar din Ţara Făgăraşului

     Cel mai longeviv primar al oraşului Victoria a fost profesorul Viorel Olteanu. A stat în fotoliul de edil şef al urbei vreme de patru mandate, din 1992 pînă în 2008. A succedat-o în funcŢie pe profesoara Olimpia Beca, singura femeie primar de la Victoria, şi a fost înlocuit de Gheorghe Cristian. InstituŢia reprezentativă a oraşului Victoria a fost înfiinŢată la 28 aprilie 1954, la puŢin timp după organizarea coloniei combinatului chimic. Trecerea de la denumirea de ,,colonie" la ,,Oraşul Victoria" s-a făcut în baza Decretului 467 din 12 noiembrie 1954 emis de Marea Adunare NaŢională. De la înfiinŢare pînă în decembrie 1989 s-a numit Sfatul Popular al Oraşului Victoria şi era condus de un comitet executiv reprezentat de un preşedinte, după care, în democraŢie, s-a numit Primăria Oraşului Victoria şi a fost condusă de Executiv format din primar şi viceprimar şi de Legislativ sau Consiliul Local al Oraşului Victoria. Dacă în regimul comunist preşedintele Sfatului Popular era numit de Partidul Comunist, după aceea primarul a fost ales de cetăŢenii cu drept de vot. La primele alegeri democratice din 23 februarie 1992, cele mai multe voturi le-a obŢinut profesorul Viorel Cornel Olteanu care prin SentinŢa civilă nr. 587 din 3 martie 1992 a Judecătoriei Făgăraş este validat ca primar al oraşului. Profesorul Olteanu este originar din Bucium şi a absolvit Facultatea de Biologie Geografie a UniversităŢii Babeş-Bolyai din Cluj.
CetãTenii orasului i-au încredinTat profesorului Viorel Olteanu si mandatul urmãtor, alegîndu-l la scrutinul din 1996 din nou primar. A fost validat prin SntinTa civilã nr. 1516 din 7 iunie 1996 de Judecãtoria Fãgãras. ªi în urmãtoarele douã mandate, tot Viorel Olteanu a fost ales primar al orasului Victoria. Fostul edil a deTinut si funcTia de consilier local pînã în 2016, dar de atunci se bucurã de pensia ce-i revine dupã o bogatã activitate profesionalã. Din postura de pensionar Viorel Olteanu este în continuare preocupat de soarta orasului. Am stat de vorbã cu fostul primar Viorel Olteanu care ne-a dezvãluit o parte din activitatea sa pusã în slujba cetãTenilor orasului, dar si a carierei sale de dascãl ce a dat zeci de generaTii de elevi.,,Am aplicat metodele didactice si la cetãTeni”
 

     Reporter: Fiind primul primar ales de cetãTeni, v-aTi asumat o funcTie dificilã avînd în vedere si situaTia în care se afla România. Cum aTi coordonat activitatea primãriei pentru a aduce orasului schimbãrile mult asteptate de cetãTeni?
Viorel Olteanu: Sînt un tip ambiTios, îmi place ordinea, curãTenia si disciplina. Fiind de formaTie profesor am aplicat metodele didactice si în cazul cetãTenilor. Reamintesc cã am condus Casa de copii, scoala din Ucea, am fost director adjunct la Agnita, Ruja. Eram nemulTumit de starea orasului, de lipsa curãTeniei, de distrugerea zonelor verzi, de lipsa florilor, plutele de lîngã blocuri erau un pericol social, iluminatul stradal era insuficient. Îmi aduc aminte cã erau doar 28 de becuri în tot orasul. Asa m-am decis sã mã implic si am candidat pentru funcTia de primar, iar cetãTenii au avut încredere si mi-au acordat votul.

Bani puTini, investiTii multe
 

     R.: Ce investiTii aTi realizat pentru Victoria?
V.O.: În primii ani bugetul orasului era destul de mic, dar am realizat multe investiTii utile urbei: staTia de epurare modernã, trotuare, parcãri, fîntîna artezianã, iluminat public, parcuri, rondouri de flori în tot orasul, am plantat arbori si arbusti, am schimbat reTelele de apã potabilã. În mandatele mele s-a introdus telefonia modernã, cablu tv, s-au montat lampadare. S-a înfiinTat serviciul de salubritate fiind preluat de la Sacoterm. Secretul realizãrilor constã în prezenTa permanentã în oras, depistarea lipsurilor si rezolvarea rapidã a lor, întîlnirile cu cetãTenii. Vreau sã spun cã am fost primarul care nu a avut program de audienTe pentru cetãTeni pentru cã în permanenTã eram în mijlocul lor si puteau intra în primãrie la orice orã si erau primiTi si ascultaTi. În mandatele mele arhitectura orasului s-a schimbat, mã refer la noile construcTii, clãdirile CEC, Gaz, biserici. S-a înfiinTat Trezoreria, s-a construit o clãdire nouã pentru casa de copii cu fonduri aduse din Germania, s-a înfiinTat scoala ajutãtoare, s-a amenajat sala de sedinTe a CL Victoria, s-au construit douã sãli de sport, s-a modernizat piaTa mixtã. Au fost repartizate terenuri tinerilor din oras pentru construcTia de case. Mi-am dorit sã înfiinTãm un azil de bãtrîni, iar în 2003 am reusit.

S-a desfiinTat spitalul
 

R.: Cea mai durã problemã a orasului a fost desfiinTarea spitalului orãsãnesc. Care a fost dedesubtul acestei decizii?
V.O.: Da, a fost o problemã gravã pentru Victoria. În mai multe rînduri s-a încercat închiderea spitalului, dar pînã la urmã s-a si reusit. În 2003 am reusit sã blocãm desfiinTarea spitalului, dar nu pentru mult timp pentru cã guvernanTii si-au dus la bun sfîrsit proiectul. Asta dupã ce am reusit împreunã cu directorul de atunci dr. ªtefan Scarlat sã dotãm spitalul cu aparaturã si mobilier. Am înfiinTat centrul de permanenTã ca o alternativã a spitalului desi era una insuficientã. Nu am rãmas însã indiferent faTã de doleanTele oamenilor. Am reusit sã împãrTim cetãTenilor ajutoare aduse din Germania. Pentru elevi am reusit sã organizãm bacalaureatul la liceul din oras pentru cã examenul se susTinea doar la Fãgãras, dar si sã dotãm toate scolile. ªi activitãTile extrascolare au fost bine organizate si agreate de elevi. Reamintesc doar înfiinTarea ,,Primãriei juvenile”, prima din Tarã. Am înfiinTat asociaTii de prietenie, Chevilly Larue, Losiana- Italia si Doorn-Olanda si am creat locuri de muncã. Am sprijinit activitatea sportivã a orasului. Sînt doar o parte din realizãrile mele ca primar în cei 16 ani în care am condus orasul Victoria.

R.: Ca dascãl, cum vedeTi performanTele elevilor de astãzi?
V.O.: EducaTia este foarte importantã, vorbim de educaTia scolarã si deopotrivã de ducaTia în familie. EducaTie trebuie sã fie permanentã nu în salturi pentru a ajunge la performanTã. Am putea vorbi si analiza mult pe aceastã temã, dar mã rezum sã spun cã un criteriu important este si personalul didactic. Elevii apreciazã dacã dascãlul pune suflet, pasiune, Tin cont de vocabularul folosit, de vestimentaTie, dacã dezvoltã logica sau preferã ,,tocilarii”, modul în care noteazã, temele alese sã stîrneascã interesul elevilor. Ar trebui ca dascãlul sã aibã o legãturã permanentã cu familia si sã organizeze activitãi extrascolare. Am vãzut ore de curs în haos. Dacã s-ar respecta elementele enumerate mai sus doar în parte, orele s-ar desfãsura în condiTii optime si ar avea succes în rîndul elevilor. ªi presa, televiziunea, au un rol important. Eliminarea emisiunilor distructive (violuri, omoruri, vulgaritãTi) si promovarea celor educative ar veni în ajutorul educaTiei elevilor si tinerilor. Revin asupra rolului familiei care este deosebit de important. În ultimii ani sînt tot mai multe familii dezbinate, pãrinTi plecaTi în strãinãtate, iar copiii rãmasi în Tarã în grija altora. Toate acestea nu aduc decît dezavantaje copiilor si viitorului acestora. Azi avem atît copii cu performanTe scolare, dar si elevi slabi, balanTa înclinînd înspre cea de a doua categorie.

Primii primari erau meseriasi fãrã studii superioare
 

     Primul primar, mai exact presedinte al comitetului executiv al Sfatului Popular al orasului Victoria a fost Dumitru Mihãescu. A fost numit în funcTie la 28 aprilie 1954 si a pãrãsit funcTia la 1 februarie 1955. Era originar din Bezdead, judeTul DâmboviTa, nãscut în 1919. A lucrat la Combinatul Chimic Victoria din anul 1948 ca laborant pirotehnic. L-a înlocuit pe Mihãescu din funcTie Ion Chitic, care a condus Sfatul Popular pînã la 26 martie 1961. Acesta era din GalaTi si venise la Ucea în anul 1939 ca sofer. A activat apoi în sindicatul fabricii, dar a deTinut si funcTia de director la ILL Fãgãras. În urmãtorii sapte ani Sfatul Popular l-a avut ca presedinte pe Nicolae CoTofanã, un strungar sibian. Acesta a rãmas în funcTie de la 26 martie 1961 pînã în martie 1968 cînd conducerea orasului a încãput pe mîinile unui om al zonei, din satul Noul Român. Victor Morariu a fost numit primar cînd avea 33 de ani si a rãmas la cîrma urbei pînã în octombrie 1974. S-a preocupat de construcTia de blocuri astfel cã primele imobile cu etaj au fost edificate pe strãzile Victoriei, Oltului si Viitorului. Din data de 9 octombrie 1974 a fost numit în funcTia de primar Ioan Glãjariu, originar din Ucea care a condus orasul doar doi ani, pînã în iunie 1976. Conform monografiei orasului, pe vremea primarului Ioan Glãjariu s-a construit orfelinatul, s-a deschis finanTarea pentru spital, au început lucrãrile la imobilele din cartierul George Cosbuc si la biserica ortodoxã. A decedat la 16 februarie 1986. Vasile Rosoiu a fost primar în perioada mai 1976 - noiembrie 1982. S-a nãscut în Sâmbãta de Sus. Breaz Nicolae a fost numit presedinte al Biroului Executiv al Consiliului Popular si primar al orasului Victoria la 6 noiembrie 1982 si a rãmas în funcTie pînã în august 1988. Era din MihalT, judeTul Alba si a ajuns la Victoria fiind angajat la combinatul chimic în anul 1961 cînd avea 17 ani si absolvise o scoalã profesionalã. Cît a fost la cîrma orasului a construit încã 2 hectare de teren cu sere, zona de blocuri din cartierul Stadion II cu noul magazin si a început un cvartal de blocuri în zona PieTei cu un imobil cu magazin comercial la parter. Zamfirescu Victor a fost primar în perioada august 1988 - 26 decembrie 1989. A lucrat pînã în 1977 la Combinatul Chimic Victoria dupã care la Primãria Victoria, primii doi ani la tineret si apoi ca viceprimar. Dupã absolvirea Academiei Social Politice în 1988 a fost numit primar. L-a prins revoluTia la conducerea orasului si la patru zile de la declansarea ei si-a dat demisia. ,,Am fost primar o perioadã scurtã de timp si pot sã mã laud cu construcTiile de blocuri de pe strada 1 Decembrie 1918 si strada Primãverii. Am dat în folosinTã peste 150 de apartamente. Blocul din zona PieTii care aparTine Viromet-ului a fost construit într-un an. Doar lucrãrile la exteriorul blocului nu s-au executat pentru cã a venit RevoluTia. Am constatat cu regret cã dupã 26 de ani nici în prezent nu s-au finalizat lucrãrile de la blocul respectiv" a spus fostul primar Victor Zamfirescu.

Primarii de dupã RevoluTie
 

- Primul primar al orasului în democraTie a fost Ionel Baiulescu, numit la 8 ianuarie 1990. Originar din Pitesti, a absolvit Facultatea de ConstrucTii, specializarea construcTii civile si industriale din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti. A lucrat în construcTii între 1949-1965 si apoi, 21 de ani, între 1965-1986, a fost director adjunct comercial la Combinatul Chimic Victoria.
- Olimpia Beca a fost primar în perioada august 1990 - aprilie 1992. Era originarã din Ucea de Sus si a absolvit Facultatea de Istorie a UniversitãTii ,,Babes-Bolyai" din Cluj. A fost pedagogã, bibliotecarã si profesoarã, dar a ocupat si funcTia de director adjunct responsabilã cu tineretul la Grupul ªcolar si director al Casei de copii. A fãcut tandem cu Dorel Jurcovan care a fost viceprimar.
- Din 1992, cetãTenii din Victoria l-au preferat ca primar pe profesorul Viorel Olteanu care a rãmas la cîrma urbei pînã în 2008, timp de patru mandate.
- În 2008, cetãTenii din Victoria au schimbat primarul încredinTînd mandatul de edil sef reprezentantului unui alt partid, PDL. Astfel ing. Gheorghe Cristian s-a instalat în fotoliul de primar al Orasului Victoria. Cristian s-a nãscut în 1955, este cãsãtorit si are doi copii. A absolvit Facultatea de ConstrucTii Timisoara, secTia CCIA si a lucrat ca inginer constructor, driginte de santier la Combinatul Chimic Victoria, apoi inginer proiectant la SC Viromet Din 2008 pînã azi, Cristian conduce orasul Victoria, trei mandate. 

Comments
Comentariu nou Cautare
Cetățean  - Cel mai hoț primar!!!   |31-08-2017 22:55:40
Ai adus Or.Victoria la sapă de lemn, împreună cu Crăciun și Şonieriu!!!
Aşa să-ți ajute Dumnezeu, cât bine ai făcut pentru Oamenii din
Or.Victoria!!!
ioan  - aiurea   |05-09-2017 09:53:16
stai linistit , nu a avut nici un amestec fostul edil
in toata tarasenia cu
virometul . nu el a pus combinatul pe butuci. sunt altii care au contribuit
acolo.
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

În ediţia tipărită

,,România este colonia puterilor străine”
 

     Nu mai încape îndoială că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar factorii responsabili nu fac nimic pentru a redresa ţara din punct de vedere economic, politic şi administrativ. Zilnic sîntem martori la tot felul de legi care se abat drastic de la normalitate şi de la bunul simţ. Au fost adoptate acte normative de către Parlament şi de Guvern care contravin bunului mers al ţării, dar care apără interesele politicienilor, grupurilor de persoane aflate în funcţii înalte, companiilor de tot felul şi puterilor străine. Aşa cum arată astăzi România, putem spune fără să greşim, că România a ajuns, în an centenar, o colonie străină. Unirea realizată prin mari sacrificii în 1918 de străbunicii noştri, astăzi este pe cale să fie dezmembrată la ordinul marilor puteri aplicat de persoane aflate în conducerea ţării. (continuare doar în ediţia tipărită)

 

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 1457 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

1.JPG

Cartea

FaceBook

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 769
Număr afişări conţinut : 4235932

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare