Monitorul de Făgăraș - Ziarul care stă de vorbă cu oamenii!

Home Mică publicitate Boholţul, o istorie de şapte secole
Boholţul, o istorie de şapte secole Email
Luni, 21 August 2017 18:39

 

Satul Boholţ va fi în sărbătoare în zilele de 26 şi 27 august  ,,Masa tăcerii”, monumentul simbol al vechimii satului, este amplasat la răspîntia de uliţe, iar ,,Crucea eroilor” în curtea bisericii

 

     ,,Nimeni din cei născuţi la sat nu pot uita casa părintească, biserica, şcoala, uliţele satului copilăriei, dealurile, pădurea, truda şi hărnicia oamenilor, tradiţiile, datinile şi obiceiurile” explica învăţătorul Aurel Drăguş, fiu al satului Boholţ. A fost localnicul care s-a aplecat asupra satului său natal, i-a studiat originile, viaţa, istoria şi evoluţia în timp lăsînd urmaşilor o monografie completă a Boholţului.

 Conform acestuia, prima atestare documentară a satului Boholţ datează din 1317 şi constă într-un act dat preotului sas Herbert pentru strîngerea de plăţi.  Se mai menţionează că în anul 1319 presbiterul Herbord, rector eclesia de Bochaltz, efectuează o plată ocazională de încasarea unui impozit papal. Comunitatea din Boholţ va marca istoria a 700 de ani de existenţă a satului în zilele de 26 şi 27 august 2017, printr-o amplă manifestare organizată de Primăria Beclean, Asociaţia ProBoholţ condusă de ing. Vasile Joantă, fiu al satului şi Biserica Boholţ cu hramul ,,Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”. ,,Pe cînd Dragoş I descăleca în Moldova, iar în Ţara Făgăraşului domnea Basarab I Întemeietorul, în sudul Ardealului exista deja un sat cu numele Boholţ. Noi, boholţenii de azi, îi sărbătorim prima atestare documentară din anul 1317. 700 de ani de viaţă boholţeană. 700 de ani răzbiţi prin istorie de boholţeni cu plugul şi crucea în mînă. 700 de ani plămădiţi în ţărînă şi crescuţi în sufletul satului, crescuţi în inima fiecărui boholţean şi lăsaţi zestre nouă urmaşilor” este invitaţia comunităţii boholţene pentru iubitorii satului românesc de a participa la această sărbătoare. 

Programul sărbătorii
Sîmbătă, 26 august, programul începe la ora 10.00
-Adunare solemnă la căminul cultural
-Dezvelirea şi sfinţirea monumentului ,,Boholţ 700”
-Simpozion dedicat sărbătoririi a 700 de ani de atestare documentară a satului Boholţ
-Parada portului popular, jocuri populare
Duminică, 27 august
Programul începe la ora 9.00 cu liturghia de la biserică oficiată de IPS Laurenţiu şi IPS Serafim Joantă, preoţi şi diaconi
-Ceremonial militar pentru dezvelirea şi sfinţirea monumentului ,,Crucea eroilor”, monument dedicat eroilor satului din cele două războaie mondiale
-Program artistic

 


,,Un bun prilej de reîntîlnire a boholţenilor în vatra satului”
 

     Pregătirile pentru sărbătoarea satului au început cu mult timp înainte. S-au implicat atît primarul, viceprimarul şi consilierii locali alături de comunitate şi de reprezentanţii satului. Ing. Vasile Joantă, preşedintele asociaţiei ProBoholţ, s-a implicat în toată organizarea manifestării, iar prin intermediul asociaţiei a pus pe hartă Boholţul. Este singurul sat făgărăşean care va avea două monumente simbol, ,,Boholţ 700” şi ,,Crucea eroilor”. ,,Am apreciat proiectul ing. Vasile Joantă legat de sărbătorirea a 700 de ani de la atestarea satului Boholţ, dar şi deosebita implicare a sa. Realizarea monumentului simbol al vechimii satului este un lucru deosebit, iar noi, Primăria Beclean, am reuşit să ajutăm ca lucrările să se finalizeze la timp. Căminul cultural din sat a fost restaurat, dotat corespunzător, iar manifestarea se va putea desfăşura aici. Lucrările au fost finalizate, iar investiţia era necesară pentru comunitate. Sărbătoarea este un bun prilej de a se reîntîlni boholţenii în vatra satului, cei stabiliţi în toate colţurile lumii, cei de acasă, dar îi aşteptăm şi pe localnicii din toată Ţara Făgăraşului care iubesc obiceiurile şi tradiţiile făgărăşene” a spus primarul comunei Beclean, Claudiu Motrescu.
 

Masa tăcerii, la răspîntia de uliţe
 

     La răspîntia de uliţe a fost amplasat un monument simbol al vechimii satului, un fel de ,,Masă a tăcerii”. Iniţiatorii proiectului l-au numit ,,Boholţ 700”. Proiectul aparţine ing. Vasile Joantă, iar sculptorul Denis Brânzei i-a dat viaţă. ,,Masa trebuie să fie cît mai simplă ca si mesaj. Va arăta legătura dintre sat, biserică şi carte. Pe masă vor fi montate cartea şi o cruce din piatră identică cu crucea de la biserică. Pe masă, ca şi simbol, vor fi reprezentaţi apostolii şi în mijloc Iisus. Vor fi două palme ale lui Iisus care vor oferi dragoste. Totul se va derula ca în negativ, în plan orizontal, să prindă umbră şi lumină. Nu e o masă de terasă, lucrurile vor prinde contur. Mesajul va fi simplu, 700 ani de la înfiinţarea localităţii Boholţ, unde biserica este un pilon de bază, cartea este cea care ne-a învăţat, plugul reprezintă legătura sătenilor cu pămîntul. Fundaţia a fost făcută de Primărie Beclean din piatră de Dobrogea. M-a surprins în mod plăcut modul în care a lucrat primăria, rar am întîlnit aşa oameni pricepuţi şi serioşi. Pe masă am desenat nişte urme, momentul de la Cina cea de Taină. Ştiţi că la mănăstiri călugării mîncau pe masă de piatră, iar în timp le-a rămas urmele mîinilor. Aici voi reprezenta urmele lăsate de Iisus şi apostoli la Cina cea de taină. Pe masă va fi montată cartea din marmură care a fost expusă la Cetatea Făgăraşului. Cartea are vreo 50 de kg. Va fi o masă simbol, reprezentativă pentru sărbătoarea satului” a explicat sculptorul Denis Brânzei în timpul lucrărilor. Sculptorul a fost desemnat de ing. Vasile Joantă, preşedintele Asociaţiei ProBoholţ care se ocupă de organizarea sărbătorii satului Boholţ. Denis Brânzei este din Galaţi şi este autorul mai multor lucrări, unele cu temă religioasă, dar şi de alt gen. ,,Am mai făcut lucrări cu temă religioasă. La Galaţi am făcut un serafim de 6 metri. Sînt din Galaţi, lucrez la Muzeul de artă de la Galaţi, am lucrat vreo 11 ani la restaurarea monumentelor isrorice. Am o lucrarea ,,Arca” care este în circuit prin ţară. Este un mozaic în lemn, o pictură de bronz făcută din bucăţi de lemn. Este arca mea, la care am lucrat 10 luni. E specială. Sînt fericit că lucrez, dar şi mai bucuros sînt atunci cînd lucrările sînt expuse, sînt arătate lumii” a mai spus scultorul gălăţean.

Reabilitarea bisericii
 

     Şi Biserica din Boholţ este parte în manifestarea satului. Preotul paroh, Ioan Paroş, a deschis un amplu şantier pentru a da o altă faţă locaşului de cult. ,,Aşteptăm sărbătoarea satului cu toţii, cu speranţă şi nădejde. Biserica este apropate gata, lucrările sînt la final. S-a schimbat pardoseala şi am montat parchetul. A fost o lucrare amplă, s-a săpat un metru, s-a făcut consolidarea pentru a monta parchetul. Bani am avut din sat şi de la Consiliul Judeţean Braşov. Am primit de la judeţ 20.000 de lei din care am cumpărat parchetul. Biserica este mare, 160 mp de parchet am avut nevoie. Am avut un sprijin mare şi de la Primăria Beclean, de la dl primar care a fost alături de noi la fiecare etapă a lucrărilor. Exteriorul bisericii îl vom zugrăvi de asemenea, iar pe turn vom pune tablă. Intrarea în curtea bisericii trebuia amenajată, dar n-am avut bani. Arhiepiscopia Sibiului ne-a dat o sumă de bani şi atunci am decis să facem poarta de intrare. Lucrurile se fac dacă există bunăvoinţă din partea tuturor” a explicat preotul paroh Ioan Paroş. Preotul satului s-a stabilit la Boholţ de peste 6 ani şi locuieşte în casa parohială cu familia, soţia şi două fetiţe. ,,La Boholţ sînt 80 de familii de enoriaşi. Este un sat mic, dar pot spune că este mare, cu oameni buni” explică parohul originar din Veştem.

Crucea de hotar montată în tinda bisericii
 

     Reabilitarea bisericii din Boholţ a fost programată în urmă cu doi ani, dar abia în această vară s-a realizat. ,,Lucrarea a fost mare, de 2 ani am vrut să schimbăm pardoseala. Am găsit bunăvoinţă de la primarul comunei, Claudiu Motrescu. În paralel a fost reabilitat şi căminul cultural care este amplasat în spatele bisericii. Clădirea a fost şcoală confesională pe la 1900. La intrarea în curtea bisericii a fost montată Crucea, un monument realizat în cadrul Taberei de creaţie organizată de asociaţia ProBoholţ. Crucea a fost realizată de sculptorul Mihaela Diaconu. Soclul din biserică a fost pictat de preotul Adrian Grosu din Calbor, iar pictura tindei de preotul Cristian Joiţa din Săsciori. În tinda bisericii se află crucea boholţeană care datează de la 1760. Eu aici am găsit-o, dar tot aici a găsit-o şi Nicolae Iorga cînd a vizitat Boholţul pe la 1906. Este reprezentat Iisus răstignit, iar în partea de sus este Tatăl cu braţele ce cuprinde lumea. A fost pictată de un un pictor de icoane pe sticlă, rămas necunoscut. Conturul făcut la mîini ne indică faptul că este un pictor de icoane pe sticlă. În partea de jos avem pictaţi apostolii, heruvimii, iar pe spate scena Botezului Domnului. Pictura este tîrzie, de pe la 1850. Pictura ce se vede azi în biserică a fost realizată în 2006 de Dorel Beşleagă din Tălmăcel” explică parohul din Boholţ. Conform învăţătorului Aurel Drăguş, Crucea din lemn masiv de stejar a fost adusă de la mănăstirea din ,,Făget”. ,,Şi această margine ardeleană pare o ţară foarte evlavioasă. Unde-ţi arunci ochii, pe drumuri, în cimitire, prin cîte un pridvor de biserică, vezi crucile făcute mai ales din lemn, care înfăţăşează răstignirea singură sau întreită răstignire. Pe una mai mare şi mai veche, la biserica din Boholţ văd tipul desăvîrşit al lor: ,,Tatăl Savroft” în triunghiul sfînt, la mijloc Mântuitorul întinde braţele pironite, jos Maica Precista şi sfîntul Ioan Botezătorul ţin de mîini pe Satana, negru de drăcie şi negru de mînie. Pe laturi se văd heruvimii, cu capetele în aripi, Sfîntul Nicolae bătrînul şi Sfîntul Vasile, Sfîntul Pavel cu sabia şi Sfîntul Petru cu cheile”.
Proiect pentru copiii instituţionalizaţi
     ,,Părintele este sufletul satului. Are proiecte frumoase pentru sat, unele sînt unice. Recent învăţătorul Joantă a donat bisericii casa părintească tocmai pentru că a văzut ce mult se implică părintele în viaţa socială a satului” spune primarul Claudiu Motrescu. ,,Am un proiect destinat copiilor instituţionalizaţi, mai ales că se desfiinţează centrele de plasament. În casa primită ca donaţie, după ce o reabilităm vrem să înfiinţăm case de tip familial. Mă implic pentru că aşa simt. Va fi o instituţie care se încadrează în normele de asistenţă socială, asigurăm copiilor cazare, masă. Într-o astfel de casă vor sta cel mult 15 copii. Ca parohie avem un avantaj, sîntem apropiaţi de comunitate, şi aşa copiii se pot integra mai uşor. Din toamnă ne vom ocupa de documente” a mai spus preotul Ioan Paroş. (Lucia BAKI)

Comments
Comentariu nou Cautare
cristian  - masa tacerii   |23-08-2017 21:47:40
Nu exista apariție a ziarului fără ca pe prima pagina sa fie PRIMARUL
BECLEANULUI, fără proiecte pentru comuna, fără un viitor pentru comuna poate
sa stea la masa tăcerii! Felicitări Boholtenilor
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
 
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

În ediţia tipărită

,,România este colonia puterilor străine”
 

     Nu mai încape îndoială că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, iar factorii responsabili nu fac nimic pentru a redresa ţara din punct de vedere economic, politic şi administrativ. Zilnic sîntem martori la tot felul de legi care se abat drastic de la normalitate şi de la bunul simţ. Au fost adoptate acte normative de către Parlament şi de Guvern care contravin bunului mers al ţării, dar care apără interesele politicienilor, grupurilor de persoane aflate în funcţii înalte, companiilor de tot felul şi puterilor străine. Aşa cum arată astăzi România, putem spune fără să greşim, că România a ajuns, în an centenar, o colonie străină. Unirea realizată prin mari sacrificii în 1918 de străbunicii noştri, astăzi este pe cale să fie dezmembrată la ordinul marilor puteri aplicat de persoane aflate în conducerea ţării. (continuare doar în ediţia tipărită)

 

Citește mai departe...

Caută in site ...

Vizitatori online

Avem 1475 vizitatori online

Curs valutar BNR

Vremea in Fagaras

Poze din Făgăraş şi Ţara Făgăraşului

6.JPG

Cartea

FaceBook

Publicitate

Statistici

Membri : 14
Conţinut : 769
Număr afişări conţinut : 4235934

Horoscop zilnic

Informatii utileZiare